Sidverktyg

Dewey på biblioteket. 1

Den 26 februari anordnade man en studiedag om Dewey på Malmö stadsbibliotek.
Först ut var Harriet
Aagaard som är klassifikationsexpert på Kungliga biblioteket.

Dewey för dummies – Harriet Aagaard

Måste man byta till Dewey?
Nej, man måste inte det, menar Harriet. Men det är mycket som talar för ett byte. Exempelvis att Nationalbibliografin på KB gick över till Deweyklassningar redan 2011. Dewey används idag i 142 länder och 61 nationalbibliografier.

Bibliotek som vill gå över till Dewey anmäler detta till KB och får då ett abonnemang. Bland folkbiblioteken  är det bara Sigtuna och Sambiblioteket i Härnösand plus tre gymnasiebibliotek som gått över. Fler är på gång men det går långsamt konstaterar Harriet. Bland forskningsbiblioteken däremot svarade 65 av 107 i en enkät att man har gått över till Dewey, här har det varit något av en ketchupeffekt.

Harriet ansvarar för att utbilda bibliotekspersonal, utbildningen består av en introduktionsdag samt en fördjupning på två dagar. Det finns också en arbetsgrupp med bibliotekarier från både folk- och forskningsbibliotek som arbetar med frågan.

Dewey klassificerar enbart ämne till skillnad från SAB. Uppgifter som språk och målgrupp etc hanteras av katalogiseringen och kräver därför ingen extra klassning. Schemat är uppdelat på 10 huvudklasser, 000-999, samt tabeller och tilläggstabeller. Det kan vara intressant att notera att när det gäller skönlitteraturen används samma klass för både G och H, nämligen 800. I Norge ger man inte skönlitteraturen någon kod överhuvudtaget, istället går man direkt på författarnamnet  som hyllsignatur.

Hur blir man då ett Deweybibliotek?
I Kristinegymnasiet i Falun valde man att gå över i samband med en flytt av biblioteket. Arbetsgång:
1. gallra
2. matcha beståndet mot Libris
3. skapa hyllsignum till varje fackbok i beståndet

I Sigtuna, liksom på många forskningsbibliotek, har man valt att placera nya böcker klassade enligt Dewey på egna hyllor. Båda systemen lever alltså vidare parallellt under en längre tid. Allt behöver dock inte ändras, exempelvis kan skönlitteraturen hållas utanför systemet som i Norge.

Det är inget problem att börja med Dewey menar Harriet, det beror främst på den egna inställningen. OK, det finns massor av problem men inga som inte går att lösa. Det är först när man börjar katalogisera som man riktigt kan se vad som händer.

Testa att söka i WebDewey Search

/Eiler Jansson