Sidverktyg

Martin Ingvar: Varför går inte läsningen automatiskt?

Martin Ingvar var en av flera intressanta föredragshållare på Lättlästdagarna i Stockholm den 7-8 november. Martin hade mycket att säga om resultaten i den svenska skolan apropå den nu publicerade PISA-undersökningen. Han förutsåg en lång rad av ursäkter till varför Sverige inte längre ligger i topp.

Martin Ingvar menar att det är ett systemsatt svek som gör att vi har en situation idag som hade kunnat vara så mycket bättre!
-Skolan har isolerat sig från den akademiska världen.
-Politiker har haft ett vindflöjelbeteende.
-Pseudokunskap och pseudometoder har utvecklats

Förstagenerationsinvandrade flickor läser bättre än infödda svenska pojkar!
Prediktorer:
1. Föräldrar som bryr sig
2. Lärare som kan sin sak
 
Skolan idag är vimsig i sin läsinlärning menar han. För 25 år sedan hade vi världens bästa skola i den meningen att föräldrarnas sociala status betydde mindre än någon annanstans. Sen gjorde man bort sig!
Man missuppfattade vad inlärning är hos barn. Man vägrade veta vad som behövdes för att lära barn att läsa. I början av 1990-talet blev läsinlärning ett frivilligt moment på lärarhögskolorna:
-Jag skämtar inte! säger Martin med eftertryck.
Nu finns inte längre den gamla motståndsfickan kvar, dvs de gamla läsfröknarna som visste att läsinlärning krävde ansträngning. Idag är barn ”så känsliga”, man ska inte rätta det eleverna skriver vilket gör att eleverna inte lär sig saker automatiskt, allt måste läras in på nytt varje gång.
Den som läser långsamt, <200 ord i minuten, blir uttråkade. Arbetsminnet upptas i sin helhet av själva avkodningen, det blir ingen hjärnkapacitet kvar till förståelsen.
 
Ett land som splittrar upp lärarutbildningen på så många lärosäten och har så många inblandade parter får problem:
-Detta är den största tillbakagång vi kan spåra i det svenska samhället de senaste hundra åren dundrar Martin.
Det behövs ett läsryck för lärarna! Vi måste göra upp med den antikvantitativa utvecklingen och möta ungarna där dom är. Men då måste vi veta var de är!

98% går samma väg till läsningen. ALLA ungar läser vid jul i andra klass med den gamla hederliga metoden påstår Martin. 30% av killarna i Stockholm idag ligger på en läsförmåga under 200 ord per minut. Martin illustrerade genom att visa hur man läser såå lååångsaamt..
-Våra ungar kommer att dyka rätt genom golvet i nästa PISA-undersökning!
(Vilket nu har skett, min kommentar)
 
Martin beskrev skillnaden mellan skitpedagogik, vettig pedagogik och specialpedagogik.
-En bra lärare sluter en pakt med alla elever; det betyder något för mig att det går bra för dig!
Om eleven inte ens rättas om man skriver häst med två s, vad händer då? Flickornas stress i högstadiet är att man inte vet ”hur mycket” man har att göra och vilka förväntningar som finns. Pojkarna är mindre stressade – de har redan checkat ut!
 
-Vi som jobbar inom akademin har svikit i de här frågorna säger Martin Ingvar. Hade vi fixat läsinlärningen hade vi fixat hälften av den överarbetslöshet som finns hos främst unga män.
Som avslutning ville han varna för ”snällism-fällan”:
-Svenska barn har kul i skolan, men dom vet inte vad dom är där för!

/Eiler