Sidverktyg

Ett alibi hjälper människor att mötas

Johanna Koljonens tankar om upplevelsedesign är superintressanta! Hennes tankar bör kunna tillämpas även på bibliotek menar jag (utan att riktigt hunnit tänka efter hur…)
Citat: ”Att designa situationer, tjänster, kulturupplevelser eller processer för människor som har fysiska kroppar och sociala sammanhang”. Detta kan innebära design av fysiska rum för alla sinnen; att man jobbar med stämningar, sociala roller och rädslor etc. Folk vill ha starka upplevelser och kulturen går generellt mot ett större deltagande trots att de flesta av oss är obekväma i nya situationer menar Johanna, det går dock att ”jobba runt” problemen. Förutom att vara författare och kulturjournalist har Johanna en bakgrund som teoretiker och kritiker på lajvrollspelsområdet.

Läs mer i artikeln på webbplatsen Kulturekonomi

/Eiler