Sidverktyg

The Conference -Libraries in a digital age

På Slakthuset i Malmö pågick konferensen ”The Conference” 21-23 augusti. På onsdagkvällen var det dags för biblioteksspåret:
Två olika teman och fem föreläsare från fem länder på två timmar – det var ett något späckat program som mötte konferensdeltagaren på onsdagkvällen.

Det första temat handlade om ’Library as a place’. Hur kan vi knyta samman den digitala världen med det fysiska biblioteket?
Javier Celaya från analysföretaget Dosdoce i Spanien talade om olika teknologier som är användbara i ett bibliotekssammanhang. Han delade upp dessa i teknik “före, under och efter” biblioteksbesöket.
Are our websites mobile friendly? Make ”users fingers happy”! uppmanar Javier. Responsiv design och en övergång från textbaserat till bilder är saker man bör tänka på i sammanhanget. Tips:
-Installera pekskärmar i biblioteket
-För ut katalogen utanför biblioteket med hjälp av QR-koder.
-Skapa en app för orientering och överblick i biblioteket.
Biblioteken bör vara ”innovation labs” för ny teknik menar Javier.

Louise Overgaard från Århus bibliotek tog vid och berättade bland annat om Dokk1, det blivande biblioteket och mediacentret, som ska stå klart i slutet av 2014. Louise beskriver byggnaden som ”a huge new city center” som kommer att förändra stadsbilden rejält.
”See the library space as a media itself” uppmanar Louise, inte enbart en plats för medier.
I Århus har man arbetat mycket med ”userdriven innovation”. Man har genomfört många experiment och tagit in många användargrupper under senare år. En ökad samverkan med medborgaren (citizen cooperation) är också ett sätt att utveckla personalen enligt Louise.
Århus har arbetat med olika former av ”Labs”:
-People’s Lab: How can libraries work with makerspaces? Centralt: The love for technology –and interacting with people! Room for sharing. Access to equipment. Ett ”Maker Library” är snarare en fråga om attityd än 3D-skrivare menar Louise.
-TechLab: Man drev bl.a. ett ”hackerspace” under en månad.
-Demotek Århus: Mixing artistic genres. Performance in the public space.
-Creating for, with and together: Tio ungdomar fick i uppdrag att göra en bok. Man fick ett halvår på sig och en summa pengar. Ungdomarna jobbade stenhårt , de t.o.m. bodde i biblioteket vissa helger, och resultatet var mycket lyckat.
-Guitar Lab i Roskilde: Alla hjälper varandra med tips och reparationer osv.

David Jonsson & Lisa Eriksson inledde kvällens andra tema som handlade om e-böcker och passade även på att tipsa om aktionsgruppen E-böcker åt folket! som finns på Facebook.

Tre korta föredrag:
Kate Pullinger, författare och professor i Creative writing and digital media vid universitetet i Bath, inledde spåret. När Kate växte upp i Kanada var biblioteket hennes ’Utopia’ berättar hon. När Internet kom var det många som såg detta som ett nytt Utopia, äntligen fick alla fri tillgång till all information … Nej, så blev det ju inte alls, skrattar Kate.
Dystopia: De engelska bibliotekens nedgång. Kate gav som exempel ett Carnegie-bibliotek som omvandlades till ett shoppingcenter – endast ett pyttelitet bibliotek återstod i ena hörnet. Som motvikt framhöll hon biblioteket i Brisbane som är det finaste bibliotek hon vet.
Möjligheter: Tillgången till böcker i olika former har aldrig varit större, trots alla problem.
Vi älskar berättelser, men vi älskar också ord, det skrivna ordet. Kate berättade också vad det betyder för henne som författare att få betalt för bibliotekslånen. Utöver pengarna så betyder biblioteksersättningen även att författaren får tillgång till data om den egna utgivningen, data som är mycket svårt att få annars menar Kate.

Sebastian Posth – förläggare och entreprenör i e-boksbranschen i Tyskland.
Publishing Data Networks, ett företag som grundades i våras, har nyligen lanserat ett verktyg för att analysera e-böcker, produkten heter Monitor. Målet är att skapa en infrastruktur för att förbättra erfarenhetsutbytet mellan mellan förlag och bibliotek/återförsäljare.
-Vilka data behöver förlagen? Vad behöver biblioteken veta osv.
Sebastian berättar också att den illegala nedladdningen är stor i Tyskland, nya legala strukturer behövs menar han.

Sist i raden av talare var Richard Nash från Small Demons, ett företag i USA som försöker knyta ihop allt som rör böcker.
Med tryckta böcker fungerar ekosystemet väl menar Richard. Men i den digitala världen är detta ännu outvecklat. Vi behöver en ny infrastruktur och nya affärsmodeller för att utvecklas.
-Think right
-Do the right thing
-Develop long time solutions

Där fick jag tyvärr skynda iväg till tåget varför jag missade den allra sista biten av hans föredrag.

Antecknat av
/Eiler