Sidverktyg

Biblioteksdagarna 2013. Del 3

FREDAG 17 MAJ

Den tredje och sista dagen samlades vi åter i den vackra Hjalmar Bergman-salen, nu för att höra författaren Kristian Lundberg berätta om skillnaden mellan liv och katastrof!

Kristian berättade öppenhjärtigt om sin egen uppväxt och hur mycket det betydde för honom att ha ett bibliotek i kvarteret där han bodde. Idag är hans barndomsbibliotek vid Värnhemstorget stängt. Malmö är en av få städer i Sverige där det finns analfabeter, att då inte värna biblioteken är nära nog brottsligt menar Kristian.

I skolan gick det dåligt och Kristian fick gå i ”obs-klassen”. Han blev ofta utkörd ur klassrummet och fick då sitta ensam -i skolbiblioteket(!) Så småningom började han bläddra i böckerna eftersom han hade tråkigt och fastnade för Fröding som rister i sitt galler; först när han själv brister så brister gallret i hans inre. Detta blev en uppenbarelse för Kristian och han fann att det fanns en väg ut, en nyckel till det egna gallret.

Kristian, 13-14 år med nyss lånade Aniara i handen, möter modern i hallen. Moderns blick, som lyser av den psykos som ständigt jagar henne, flackar mellan Kristian och boken. Modern berättar hur det gick för en granne som blev förläst – hur han sprang omkring naken och vansinnig. I det ögonblicket bestämde sig den unge Kristian: Det är värt det! Bara jag får fortsätta att läsa så är det värt att ta den risken.
Sedan tänkte han på bibliotekarien som satt där och som säkert hade läst massor av böcker men som ändå hade kläderna på.

Den som växer upp utan böcker möter dem först där tröskeln är som lägst. K är glad att detta inte blev i fängelset utan redan i biblioteket vid Värnhemstorget. I sällskap av en bibliotekarie som gav honom nya förslag till läsning efterhand, en människa som såg honom som människa med behov som alla andra.

För Kristian blev biblioteket en fråga om liv eller död. Utan biblioteket och bibliotekariens stöd hade han kanske gått samma öde till mötes som så många i hans omgivning vilka dukat under i missbruk.

Om att vistas på bibliotek: ”Vi är alla på väg, men vi är det sida vid sida”.
Just den frihet som biblioteket erbjuder tilltalar Kristian:
-Kom när du vill, gå när du vill eller gå när du måste!

Libris för folkbiblioteken – mot en nationell katalog
– Hilda Androls, KB

Libris har skapats av 400 bibliotek under 40 år och innehåller nu över 7 miljoner poster.
Enligt Hilda är skriften ”Folkpost på tre sekunder” fortfarande aktuell även om mycket av det som står där redan är uppfyllt.

Om katalogisering:
Värmland har anställt en katalogisatör som katalogiserar sådant som inte redan finns i Libris. En annan möjlighet är att bibliotek går ihop och köper katalogposter av något företag. Det finns många möjligheter bara man samarbetar – Libris främjar samarbete mellan bibliotek menar Hilda, också samarbete med leverantörer av system och poster.

Erbjudande till biblioteken:
– Libris förvärvsrutin
– Automatisk uppdatering av poster
– Utbildning
– Katalogiseringsstöd
– Stöd under anslutningsprocessen
– Kundservice med support

Det finns en arbetsgrupp på åtta personer för folkbibliotekens medlemskap i Libris, i gruppen ingår fem deltagare från olika folkbibliotek, en från SUB, en från IB samt Hilda från KB. Folkbiblioteksprojektet löper fram till slutet av 2014, arbetsgruppen avvecklas dock redan i höst. De stora utvecklingsinsatserna får vänta pga att man nu utvecklar ett helt nytt katalogiseringsverktyg (en beta-version är klar, finns på KB:s webb). Med hjälp av verktyget blir det enklare att katalogisera i Libris. Verktyget stödjer de nya katalogiseringsreglerna, RDA.

Mål:
– Tillgång till fria poster att bygga digitala tjänster på
– Jämlik tillgång till information för alla
– Samarbete mellan biblioteken i Sverige

Det finns ett stort intresse att gå med i Libris och rätt många är på väg in, bl.a. flera kluster som Umeåregionen, Skåne Nordväst och Göta-biblioteken. Ett antal bibliotek i Västra Götaland, Halmstad och Hylte i Halland m.fl. har också anmält sitt intresse.
Man har ett ”startpaket” med allt som behövs för att komma igång.

Andra projekt:
-Inköp med Librisposter (Värmland)
-KOHA + LIBRIS -billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek
-Målgruppsanalys – rätt tjänster till rätt målgrupp
-KB:s förstudie om e-böcker

I Libris finns
7.500 poster från E-lib
2.500 poster från Publit (även omslagsbilder)
100.000 poster från MTM (talböcker)

Anslutna leverantörer är Adlibris, Bokus, Btj, Dawson m.fl.

Under frågestunden framgick det att katalogposter på andra språk är ett bekymmer, i exempelvis Helsingborg finns bara en tredjedel av deras katalogposter på arabiska i Libris.
Solveig Hedenström, KB, avslöjade att förhandlingar pågår mellan IB och Btj att fritt få visa upp katalogposter på andra språk i Libris.

Avslutning
Som avslutning samtalade Gabriella Ahlström med riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, Lars Burman från Uppsala UB och Lisbeth Forslund från stadsbiblioteket i Gävle.
Många kloka ord sades men nu började träsmaken trots allt kännas och undertecknad började längta ut i försommargrönskan. Efter kaffe och kladdkaka återstår bara tågresan hem.

Nästa år arrangeras Biblioteksdagarna i Umeå som blir kulturhuvudstad 2014. Det nya stadsbiblioteket ”Kulturväven”, ritat av norska Snöhetta, invigs dock först i november. Men nåt får vi säkert se …

/präntat av Eiler