Sidverktyg

Biblioteksdagarna 2013. Del 1

ONSDAG 15 MAJ

Inledningsföreläsningen hölls av Maureen Sullivan, president i ALA – American Library Association

Maureens tal handlade främst om e-böcker. Att bygga relationer med de sex största förlagen var viktigt. Att få dem att förstå bibliotekens roll i ”the reading eco-system”; biblioteken är nyckelspelare i läsandets ekosystem.
För att få tillgång till e-böcker till acceptabla priser behöver vi tänka bredare kring förlag och distribution men också föra en diskussion med författarna samt de mindre förlagen menade Maureen.

Ett seminarium som direkt anknöt till inledningsanförandet var
E-böcker åt folket! – David Jonsson och Lisa Eriksson, Svensk Biblioteksförenings nya nätverk e-böcker på bibliotek

KB har gjort en förstudie ”Sammanhållet nationellt system för distribution av E-böcker till bibliotek”. John Augustsson har varit projektledare. Förstudien kom till på grund av Litteraturutredningens slutbetänkande om arbetsfördelningen mellan KB och SKL.
Tanken är att skapa ett sammanhängande system: Ett nationellt e-boksarkiv som en funktion i LIBRIS.

Jonas Lennermo från Publit berättade om företagets arbete med att bygga en digital infrastruktur för e-publicering. Man ser till att filer skickas på rätt sätt, med rätt innehåll osv, ”vi bygger räls” som Jonas sa. Man arbetar både med E-böcker i EPUB-format och tryckta böcker i form av Print-on-demand.

Man laddar upp en pdf, lägger in metadata i ett formulär och bestämmer sedan om den ska publiceras som E-bok eller tryckt bok.
Det finns fyra olika leveranssätt. Om ca en vecka kommer man att kunna leverera även till bibliotek via ett nytt ”dashboard”. Inställningar görs kring budget, ekonomi, antal lån per låntagare m.m.

Förlagen kan själva ange pris och biblioteken kan ange vad man är villiga att betala.
Ex. Noll kronor – 990 titlar finns att välja på, bl a makarna Myrdals verk som SSB har lagt upp.
Pilotprojekt ”dual licensing”: SSB digitaliserar tjugofem av Ordfronts titlar. I utbyte får SSB låna ut titlarna gratis under x antal år. En win-win situation menar Jonas där biblioteken hjälper förlagen att digitalisera deras backlist mot att de får låna ut dem gratis.

Idag används Publit av 300 förlag. Jonas menar att det stora problemet idag är att det finns för få titlar! Norge är grymma på att digitalisera backlist, i Sverige finns bara 4.000 titlar idag.

På eftermiddagen valde jag att gå på seminariet
Meröppet där fyra seminarieledare från Regionbibliotek Skåne, SLU och Vårsta i Botkyrka kommun samsades om upplägget.

Kristina Elding och Annelie Börjesson från Regionbibliotek Skåne välkomnar att fler ansluter sig till biblioteksföreningens nätverk för meröppna bibliotek. Anneli poängterade att meröppna bibliotek inte en avveckling av biblioteksverksamheten utan en utveckling.
Veberöd ville ha ett ord som signalerar mervärde, därav Meröppet.

Varför meröppet?
– ökad tillgänglighet till lokaler, medier osv.
– man kommer inte åt biblioteket under ordinarie öppettid
– mötesplats; möjlighet att knyta kontakter mellan människor i lokalsamhället
– nya kontaktmöjligheter med såväl politiker som användare
– ökad användning av de resurser man byggt upp

Veberöd öppnade 1 november 2009. En rapport (av Barbro Roos) blev klar 2011.
”Tack vare det meröppna biblioteket finns det ett bibliotek även för mig”
Flera danska undersökningar finns också.

Läget idag:
Skåne: Fyra meröppna bibliotek Veberöd, Kävlinge, Löddeköpinge och Glumslöv.
En handfull bibliotek är på gång …
Sverige: tio meröppna folkbibliotek i drift men många är på gång.
Danmark: 170 åpne bibliotek.

Förhållandena i Danmark och Sverige skiljer sig åt en hel del; i Sverige är det exempelvis riktigt svårt att få kameraövervakning medan i princip alla åpne bibliotek har kameraövervakning. I Sverige har man åldersgräns, 18 år, medan man i Danmark inte anser att detta inte behövs.

Läs mer på RB Skånes blogg: www.bibliotekbildningochmedia.blogspot.se

Botkyrka:
Vårsta ligger i Botkyrkas glesbygd i söder.
Meröppet mottogs positivt, ledorden är tillgänglighet, brukarmedverkan, förtroende, möteslokal.
En plats där man får vara ifred.
Ingen registrering krävs, det räcker att man har bibliotekskort i Botkyrka.
Man tar stort ansvar och är stolta över sitt bibliotek. Nya besökare har tillkommit. Besöken har ökat med 111%, lånen med 38%.
Medarbetarna skeptiska till att börja med men det har svängt; nu tycker man att det är roligt att vara i ett fint bibliotek med ett nytt koncept.

SLU-biblioteket:
Frågan om att ha meröppet på SLU-biblioteken har varit uppe redan för ett par år sedan men personalen var skeptisk. Efter ett studiebesök i Veberöd vände det dock och på biblioteket på Alnarp valde man att satsa på meröppet.

Studenternas studievanor har ändrats, man har också många distansstudenter.
Enda som var dåligt enligt studenterna är att det inte är meröppet även i Ultunabiblioteket. -Idag är alla fyra SLU-biblioteken meröppna!

/Eiler Jansson, regionbiblioteket