Sidverktyg

Konferens om fjärrlån 15 april

”Enkelt – effektivt – engagerat”, så löd rubriken på dagens konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete på World Trade Center i Stockholm.

Det blev en späckad dag med många intressanta föredrag. Dagen visade med all önskvärd tydlighet att fjärrlån och resursdelning inte är någon isolerad del utan en fråga som snarare berör många centrala delar av bibliotekens verksamhet.

Redan det första föredraget av teknikkonsulten Marshall Breeding från USA visade hur teknikutvecklingen, inte minst när det gäller biblioteksdatasystemen, griper in i frågan om resursdelning. Han betonade hur viktigt det är att de system som byggs är öppna och att de kan ta emot nya typer av metadata, inte bara MARC-formatet.
Konsortier där man delar media och information blir allt viktigare, konsortier som sätter användarens behov i centrum.

Hilda Androls från KB berättade om projektet LIBRIS för folkbiblioteken, ett projekt som ska hjälpa till att bereda vägen mot en nationell katalog. En slutrapport kommer i oktober i år. Idag är cirka 20% av folkbiblioteken med i Libris, Hilda berättade dock att femton bibliotek står i kö för att komma med just nu. En betaversion av ett nytt och enklare katalogiseringsverktyg har just släppts.

Efter eftermiddagens kakbuffé (!) berättade Gunilla Fors från Malmö stadsbibliotek om att ”tänka utanför bubblan”. Genom Googles filterbubbla får vi ständigt mer av det vi tidigare visat intresse för och därigenom mindre av annat. Hon visade hur olika sökresultatet blev beroende på om hon gjorde sökningen på sin jobbdator eller hemdator, mycket intressant! ”Duck duck Go” heter en ny sökmotor som inte sparar information om den som söker.
Sedan drog hon en lans för den dolda webben i form av alla databaser som sökmotorerna inte når in i och gav många goda exempel på detta.

Innan vi skildes åt berättade Christina Jönsson Adrial från KB att man kommer att tillsätta en styrgrupp som ska arbeta med fjärrlån och resursdelning, ersätter dagens expertgrupp som läggs ner nu vid halvårsskiftet.

/Eiler Jansson som tillsammans med Annika Stattin, Benita Hoogland och Anna Matovic representerade Halland idag.