Sidverktyg

Halmstadkonferensen, Bergen 10 april

Den andra och sista konferensdagen innehöll tre teman:
– Hur öppet ska biblioteket vara?
– Litteraturförmedling i det digitala rummet
– Förändrings- och innovationskompetens
Jag har valt att skriva främst om den första punkten eftersom Meröppna bibliotek är ett högst aktuellt ämne även i Halland.

Bodil Have, Ålborgs bibliotek:
Idag finns närmare 200 meröppna bibliotek i Danmark, eller Åpne bibliotek som de också kallas. Silkeborg var först ut, man startade sitt första öppna bibliotek 2006.
Bakom beslutet att satsa på Åpne bibliotek i Ålborg låg stora krav på besparingar. Man har nu 12 öppna lokalbibliotek vilket är flest i landet! Nästa år kommer även det sista av lokalbiblioteken samt huvudbiblioteket att ha öppet vissa tider utan personal.

I Ålborg har man arbetat mycket målmedvetet med innehåll, förmedling samt inredning av det fysiska rummet. Exempelvis har man experimenterat med musik och särskilda jinglar för de meröppna biblioteken (se tidigare blogginlägg om ljud på bibliotek).

Erfarenheter:
Man har varit tvungen att ha en del personal för att lösa rutinuppgifter och ”rydda upp” även på tider när biblioteket har öppet utan betjäning vilket har ställt en del problem för personalen, inte minst när det gällt lojaliteten mellan att hjälpa besökarna och de regler man satt upp.

Resultat:
I de fem bibliotek som ligger inne i tätorten ser man en ökning i antalet besök men en minskning av antalet utlån efter att man ökade öppettiderna genom meröppet.
Statistik från de sju lokalbiblioteken i kommunens utkanter visar på en ökning av såväl besök som antalet utlån.

Slogan: ”Vi står på hovedet for gästen”

Anders Olsson, Sollentuna bibliotek:
Till skillnad från i Ålborg så infördes meröppet för att öka tillgängligheten, inte av besparingsskäl. Filialen Arena Edsberg har fördubblat antalet besökare sedan man införde meröppet.
Lokalen har stora fönster ut mot torget och nu pågår aktiviteter även på kvällarna, tidigare var det släckt och mörkt!

Norrvikens bibliotek är Reggio-Emiliainspirerat! Nästa år flyttar biblioteket till Rotebro – Arena Rotebro.

Man erbjuder inte bara samlingarna utan också ett offentligt rum menar Anders.

Kostnader för Öppna bibliotek varierar mycket, ca 300.000 kr, säger Bodil. Högt slitage men så har man också många unga. I Ålborg får även barn komma in medan i Sollentuna har man en 18-årsgräns.
Sundhetsbeviset är lånekontor, det innebär att även besökare från andra kommuner kan komma in.

Nya kompetenskrav i samband med meröppet?
Anders: Främst sådant som gäller rummet och hur man exponerar medier, skriver skyltar för vägledning etc.
Bodil: Vi borde ta in en scenograf eller inredningsarkitekt som arbetar med utställningar och exponering, det är inte bibliotekariernas bästa gren.

/Antecknat av Eiler