Sidverktyg

Halmstadkonferensen: Bergen 9 april

Konferensens första dag har bjudit på en god blandning av bibliotekspolitik, varumärkesfrågor, digitala biblioteksfrågor m.m.
Samt förstås mingel, mat och mycket annat.

Konferensen inleddes med musik samt ett mycket personligt tal av fylkesordförande Tom Christer Nilsen som berättade hur mycket biblioteket betydde för honom under skolåren som ensam och utstött.

Kersti Stenseng, statssekreterare i Kulturdepartementet, talade om folkbibliotekens plats i den nationella kulturpolitiken.
En ny Bibliotekslag är på väg: Mötesplatsfunktionen och förmedlingsuppdraget betonas särskilt, mötesplatser som ska vara relevanta för alla!
Biblioteket ses som den främsta institutionen för att få fler att läsa och man genomför nu ett Läslyft åren 2012 till 2014.
En ny norsk kulturutredning blev klar för en månad sedan, i denna framhålls bibliotekens låga trösklar. Kulturlyft 3: Kulturministern reser nu runt i landet och statssekreteraren säger att det är ”en unison tilbakemelding när det gäller bibliotek” – alla är eniga om bibliotekens betydelse för kulturliv och kunskapsutveckling. Många vittnar dock om att det kan vara vanskligt som politiker att ”ha ansvar för både kultur och kloakk”.

Klyftan mellan stat och kommun är tydlig när det gäller folkbiblioteken i Norge. De utredningar som gjorts visar samstämmigt att folkbiblioteken är underfinansierade! De satsningar på kultur som har skett på senare år har främst rört kulturhusbyggen, inte biblioteksverksamhet och kulturskolor.
Ett exempel, som dock tog en lycklig vändning, är Molde. Kulturinstitutionerna i staden gick samman för att bygga ett nytt kulturhus. När kommunen blev tillfrågad att vara medfinansiär så ställde såväl tjänstemän som politiker kravet att lokalen även skulle inrymma ett nytt bibliotek. Det blev en het debatt i kommunen där bibliotek ställdes mot sjukvårdsplatser. Politikerna stod dock på sig och idag har man ett fint bibliotek- och kulturhus som lockar nya grupper av besökare, bl.a. skolungdomar och invandrare.
Jag (Eiler) satt själv bredvid en kvinnlig politiker från Molde och hon var verkligen nöjd att man rott iland detta stora projekt i en kommun med blott 26.000 invånare.

Efter lunch gjorde Petra Trobäck ett uppskattat anförande när hon talade om Biblioteket -ett upplevelsebaserat varumärke.

Petra ställde tre viktiga frågor:
-Vem styr ert varumärke idag? Ni eller omgivningen?
-Vem är biblioteket idag? Vem vill vi vara?
-Vem är biblioteket till för?

-Våga välja bort! uppmanar Petra. Vi måste våga välja bort för att vinna massan, det räcker inte med att säga att vi ska vara till för alla.

Ska alla bibliotek ha samma varumärke? Ett så kallat modermärke?
Eller ska vi istället arbeta med individuella varumärken?
Nackdel: Kräver tid, pengar och kunskap.
Tredje vägen, Dotter- modermärke, är en kombination av dessa två. Den mest lämpliga modellen för biblioteken menar Petra.

Andra föredragshållare denna dag var Knud Schulz från Århus, Svanhild Aabö som talade om PLACE-projektet och biblioteket som mötesplats samt Mathias Klang från BHS och nationalbibliotekarien Vigdis Moe Skarstein som talade om bibliotekens utmaningar i dagens digitala värld. Kort sagt, ett fullspäckat program!

/Antecknat av Eiler