Sidverktyg

Meröppet i Kävlinge

Tisdagen den 22 januari samlades 28 biblioteksanställda från Halland för en studieresa till Skåne. Resan skedde inom ramen för den årligen återkommande Assistentakademin. Turen gick till Kävlinge, Lomma och Malmö; vi fick se och höra berättas om tre sinsemellan mycket olika bibliotek! 

Biblioteket i Kävlinge

Biblioteket i Kävlinge

Det första av våra studiebesök gick till Kävlinge kommun där man nu, som andra kommun i landet, har satsat på meröppna bibliotek: Såväl biblioteket i Kävlinge som i Löddeköpinge är numera öppna för besök utanför ordinarie öppettid för den som så önskar. 

En satsning på tillgänglighet
Kävlinge kommun har tagit ett politiskt beslut att man ska öka tillgängligheten. Biblioteket är idag öppet (med personal) 37 timmar i vecka. Bibliotekssystemet består av två bibliotek, förutom i huvudorten Kävlinge finns även ett bibliotek i Löddeköpinge /Center Syd. Bibliotekschefen Barbro Roos gjorde utredningen om meröppet i Veberöd och är därför väl insatt i frågan, något man förstås hade stor nytta av när de egna biblioteken satsade på att hålla meröppet.
-Pengarna ska rulla! sa politikerna i Bildningsnämnden.
-OK, men vi behöver fyra månader till planering menade personalen. 

Underlaget för Meröppet blev klart 2011 och den 29 oktober 2012 startade man med meröppet både i Kävlinge och Löddeköpinge! Enligt Barbro så kände man sig rätt ensamma när man startade med meröppet i Veberöd; ensamma i Sverige men även på hemmaplan inom den kommunala förvaltningen. Barbro önskade en bättre förankring och man bildade därför en styrgrupp där även chefer från andra förvaltningar ingår. Planeringen startade med ett internat där man som personal kunde lufta sina funderingar och farhågor. Arbetsgrupper bildades för rutiner, IT-frågor och marknadsföring m.m. Alla i personalen var delaktiga (12 anställda fördelade på 9 helårstjänster). Man gjorde studiebesök på ett par bibliotek i Danmark där många bibliotek har satsat på att hålla meröppet. Så hur har det gått i Kävlinge?

Barbro Roos, Kävlinge bibliotek

Barbro Roos, Kävlinge bibliotek

Låntagarna är vana att klara av sina ärenden på egen hand
Ett problem är att det periodvis kan vara rätt stressigt för personalen, hittills har man fått en utökning på ett par timmar per vecka. Över tusen personer har registrerat sig för meröppet. Vid registreringen har man en personlig kontakt med var och en, det var en effekt man inte tänkte på. Kommunikationen med personalen sker framförallt med hjälp av lappar. Man var rätt oroliga för hur det skulle se ut när man kom tillbaka efter jul men förutom att det skulle ha behövts en extra vagn, så såg det mycket bra ut – låntagarna hade staplat sina återlämnade böcker i prydliga högar på golvet!

Självbetjäning infördes redan för sex år sedan. Man har nått en självbetjäningsgrad på över 90 % vilket man är stolta över. Detta har betytt att det blir enklare att klara rutinerna för låntagarna eftersom man är redan vana vid att klara sig själva. Tekniken strular en del, t.ex. vid övergången till meröppet på kvällen. Detta beror dock främst på hantverkarna menar Barbro och hennes kollega, inte leverantören. Securitas gör extra ronderingar, åtminstone såhär till att börja med.
-Vi vill göra lite mer, säger Barbro. Det handlar inte om en nedtrappning utan om en utveckling, det var man överens om från politiskt håll. Man har sneglat på Sönderborg och jobbar nu med ett tredelat bibliotek: 

  • Det självbetjänande biblioteket
  • Det digitala biblioteket
  • Det bemannade biblioteket

Frågor man ställer sig är bl.a. När ska vi finnas i biblioteket? På vad sätt gör personalen skillnad, vilken är vår profession? Idag har man en 18-årsgräns men man funderar på att sänka till 16 år så att även gymnasieungdomar kan utnyttja kvällar och helger.
-Politikerna, vad säger dom? frågar vi.
-Dom är jättestolta! svarar Barbro. 

Barbros dröm är att få inreda ett nytt bibliotek och möblera för meröppet redan från början. Hon vill också skicka med oss ett gott råd: Om det finns andra verksamheter i huset – se till att dessa är med! Till hösten planerar regionbiblioteket att göra en ny studieresa för att titta på några av de meröppna biblioteken på andra sidan sundet. 

Kävlinge biblioteks webbplats >> 

/Eiler    

Nu kommer även Halland att få sitt första meröppna bibliotek! Läs nyheten här >>