Sidverktyg

Ett år kvar på kampanjen Digidel2013…

…och för att kampanjen ska nå sitt mål, återstår 200 000 personer att hjälpa ”in i Internet”. Den senaste statistiken visar att det nu finns 1.2 miljoner som står utanför Internet. 2010 var det 1.5 miljoner så 300 000 har fångats upp under två år vilket är helt fantastiskt. I kampanjen har hittills insatser som nått över 100 000 människor registrerats.

Kampanjen Digidel2013 har fått mycket uppmärksamhet och framhålls på politisk nivå av bl a Anna-Karin Hatt som ett gott exempel på främjande arbete för den digitala delaktigheten.  Den nämns bl a i It i människans tjänst – En digital agenda för Sverige som kom ut förra året. Denna nationella agenda mynnar nu på flera håll ut i regionala digitala agendor. En sådan är även på gång i Halland och regionbiblioteket ger i arbetet med denna, sina synpunkter på vikten av att lära människor att använda de e-tjänster som samhället vill att vi ska använda.

Nu går kampanjen snart in på sitt sista år och det märks en kampanjtrötthet som är så karakteristiskt för slutskeden på långa kampanjer. Innan året är till ända ska ytterligare 200 000 personer ha blivit digitalt delaktiga. Resultaten mäts som vanligt i .SE, Stiftelsen för Internetinfrastrukturs årliga undersökning Svenskarna och Internet och alltså inte via registrerade insatser i Digidel. Detta eftersom man vet att alla insatser som görs ju faktiskt inte registreras. Dessutom är det även så, att för varje gjort insats genereras ringar på vattnet och fler nås via de personer som vi når i kampanjen.

Under .SE:s årliga konferens Internetdagarna i oktober i år besökte jag ett seminarium om de strategier som finns för att öka den digitala delaktigheten på en nationell nivå och ur statligt, kommunalt, landstings- samt nationellt perspektiv. På seminariet framhölls bibliotekens roll i varandet av den enda gemensamma icke-kommersiella ytan dit medborgare kan komma för att få stöd och hjälp med att komma ut på Internet. Lennart Jonasson, chef för Cesam, center för e-samhället som är ett kontor inom SKL , verkligen framhöll och hyllade bibliotekens roll i att öka den digitala delaktigheten i Sverige. Dock verkade han inte riktigt fatta att de pengar kommunerna har, inte automatiskt går ner i biblioteksverksamheten. Något som bibliotekens samordnare Ann Wiklund påpekade för honom och fick honom att lova att undersöka hur mer pengar kan komma ner i verksamheten.

Året som kommer
På Regionbiblioteket kommer vi att fortsätta jobba för dessa frågor. I Hallands kulturplan som bygger på vår biblioteksstrategi som sträcker sig ända fram till 2020 skriver vi att vi kommer att jobba med att ”Främja barns och vuxnas digi­tala delaktighet, för ökad infor­mationskompetens i vid me­ning.”

I veckan planerade Regionbiblioteket året som kommer och jag för min del hoppas att få komma ut på biblioteken i kommunerna och diskutera dessa frågor med er som möter människor som inte kan eller förstår hur man gör för att komma ut på Internet, men som tagit det första steget att finna denna kunskap. Jag har skickat info om detta till alla chefer och redan hunnit träffa några av er.  

På biblioteken arbetar man hårt med att hjälpa människor att bli digitalt delaktiga men resurserna räcker inte till för att man ska kunna göra allt man önskar. Intresse från en del bibliotek har visats för att bilda ett nätverk där vi som arbetar med dessa frågor på kan träffas och ta del av varandras erfarenheter, diskutera och samverka på olika sätt. Jag hoppas verkligen att jag kan få vara med och sjösätta ett sådant nätverk för jag tror verkligen att ett sådant kan bidra till att våra insatser kan komma våra icke-digitala invånare till nytta på bästa sätt.

En dag i v 10 hade jag velat bjuda in till ett uppstartsmöte för ett sådant nätverk och jag kommer att skicka information om detta efter julhelgen.

Regionbibliotek Kalmar försedde mig med en formel för att räkna ut hur många av de 200 000 som rent statistiskt skulle hamna i Halland och det handlar då om 6340 personer i hela Halland. Dessa ska vi tillsammans försöka nå under nästa år och jag hoppas verkligen att de fantastiska insatser som jag vet görs ute på biblioteken kommer att göra att kampanjen lyckas.

 Ha nu en riktigt god jul och ett gott nytt år.

/Katarina