Sidverktyg

Lokalbiblioteken ’tänker om’

I Varberg satsar man på en förnyelse av lokalbiblioteken, dvs de sex filialerna i Bua, Kungsäter, Rolfstorp, Träslövsläge, Tvååker och Veddige. Nya diskar och RFID-automater är redan på plats och nu har man tagit sikte på att förändra och förnya inredning och möblering.

Konstnären Agneta Göthesson och Eiler Jansson från regionbiblioteket höll i workshops med all personal under två heldagar i början av november. De menar att även de mest välbekanta rum behöver utforskas, ”bli sedda med nya ögon” emellanåt. Alla blir hemmablinda i en hemvan miljö och det är viktigt att få tillfälle att stanna upp för att betrakta rum och inredning ur nya vinklar för att få nya perspektiv.

Den metod som används har tidigare provats på biblioteken i Laholm och Hylte samt i två filialbibliotek i Halmstad. Genom metoden engageras all personal till att själva vara med och utforma biblioteksmiljön genom att arbeta i smågrupper och studera miljön i det egna biblioteket. Detta har visat sig framgångsrikt – med stort engagemang och energi har man tagit sig an uppgiften! Så skedde även skedde i Varberg där nästa steg nu blir att välja vad man vill satsa på beroende på hur mycket tid och pengar man har möjlighet att lägga ner; att flytta hyllor och kanske hela avdelningar är inte gjort i en handvändning. Under de två dagarna diskuterades allt från hyllor och exponering, belysning och sittmöbler till konst och programverksamhet.

Förutom att förnya biblioteken kommer man även att ta fram ett gemensamt grafiskt koncept för folkbiblioteken i Varberg. I det arbetet tar man hjälp av reklambyrån Stefaco Grape som tidigare varit med i tänket kring Komedianten och kommunens vision ”Västkustens kreativa mittpunkt”.

/Eiler