Sidverktyg

På spåret av framtiden: Medier, människor, möjligheter

Ole Petter Nyhaug från företaget OnLive Research gav oss sina tankar om bibliotekens framtid i ett mycket inspi

Varför gör folk som de gör? Och vad gör de i framtiden?
Oles drivkraft är främst hans nyfikenhet på framtiden.

Biblioteken en auktoritet – man är dock inte längre den enda auktoriteten inom området. Man har mist en del av kontrollen genom att folk söker själva, skaffar e-böcker osv.

Ole ser tre grundläggande förändringar:
1. Samtidsmänniskan
Samtidsmänniskan fattar sina beslut i realtid. Man är inte lojal, man handlar på impuls. Man har mindre tid samtidigt som man har tillgång till information och stimulans hela tiden. Man har inte särskilt mycket tid till planering av det vardagliga.
On-demand-kultur. Vi förväntar oss omedelbar feedback.

Hur tänker folk just nu? Ny nobelpristagare – rusning (i en månad!). Vi måste tänka kontextuellt, utgå från vad människor söker just nu menar Ole.

2. Den friktionslösa människan
Allt ska fungera – NU!
Höga förväntningar. Undersökning för IKEA i syfte att ta bort alla ”men” (inte män :-). Ta bort friktionen, man lät mexempelvis ”glada gula gubbar” hjälpa folk att byta till en kortare kö i kassorna. Alla blev glada fast det egentligen inte gick fortare än förut. Ole nämner som exempel att han är fast i Apples sömlösa universum, trots att han inser att han skulle få mer för pengarna på annat håll. Kraven på friktionslöshet smittar vilket tvingar alla tjänsteföretag att föhålla sig till detta.
Ole blir på dåligt humör av att köpa bröd till familjen, det finns för mycket att välja på och hur han än gör så blir det fel … Troligen kommer vi snart till en punkt där vi är beredda att betala för att någon annan hjälper oss att välja genom att skräddarsy lösningar åt oss.

3. Den sinnliga människan
En trend är att människor söker starkare stimuli; doft, smak, ljud osv. Starkare mat etc. Allt ska vara designat och vackert, ett slags demokratisering av estetiken. Man efterfrågar det naturliga, det äkta, det fysiska som motvikt till det digitala.
Exempel: Doften av en ny Audi är patenterad och bygger på sensorisk forskning. Testad på män 40+
Musik och doft är de sensoriska stimuli som är starkast.  Doften av jord i grösaksavdelningen, svaga måsskrin i fiskavdelningen osv. Ole berättade att han själv föredrar Best Western-hotell just för doften!
Hur doftar ett bibliotek, hur låter ett bibliotek?

Behöver vi bibliotek i framtiden?
-Ja, jag tror det, säger Ole. Idag finns en hel rad tjänster, ex. Instagram, Pinterest och många andra.
Ett socialt bibliotek på nätet. Från mormors recept via TV-kockar som Jamie och Tina till att dela med varandra i nätverk.
Vi måste sluta tänka auktoritet och informationsmonopol. Att dela är en grundläggande mänsklig egenskap menar han.
Facebook: positivt laddade ord får flera gilla-markeringar. Negativa ord får färre gilla men fler kommentarer (ex.vis ”stackars dig”).
Kommunikation sker fortfarande till helt övervägande del analogt!

Slutsatser:
Relationer är den nya valutan!
Hur ska vi bygga relationer med våra användare och, framförallt, hur ska vi hjälpa våra användare att bygga relationer?

Kunden är den nya makten!
Medbestämmande och delaktighet – kan ske kollektivt eller individuellt, organiserat eller oorganiserat.
Folk blir alltmer medvetna om den makt man har – ett krav/rättighetstänk. Man använder t ex Facebook för att påverka eller skaffa sig fördelar; förhandla om pris genom att samla tillräckligt många.
Hur kan vi komma till dig med den information du vill ha?

Kontext är den nya verkligheten!
Här och nu, ”Butlertjänster”
Bli som Amazon, men fysiskt och lokalt, uppmanar Ole. Saker som angår invånarna i lokalsamhället. Vad upptar folks sinnen i min stad? ”Biblioteket bringer data och informasjon sammen med menneskene lokalt of skaper verdier av det”.

Tjänster som kopplar den fysiska och den digitala världen genom direkt interaktion i kontexten (ex. Lucca –  information till turister i din smartphone). Människor är villiga att lämna information om sina intressen. När vi ser ett värde av att lämna ifrån oss information så gör vi det, bekvämlighet övertrumfar integritetstänkande menar Ole. Begränsande faktor i framtiden är Insikt, inte tillgång till information!

/Eiler