Sidverktyg

IFLA: What does the e-library means for the public library users?

Onsdagseftermiddagen innehöll ett block om digitala tjänster på folkbibliotek. Fyra föreläsare från olika hörn i världen berättade om var man står idag.

1. E-strategies for Public Libraries: Has a ”content divide” replaced a ”digital divide”?
Patrick Losinski, Columbus Metropolitan Library

Patrick kommer från ”OCLC-land”, dvs Ohio i USA. Tidigare fanns en stor digital klyfta, biblioteken har hjälpt till att överbrygga denna klyfta. Idag finns däremot en tydlig klyfta när det gäller innehåll, Content divide, poängterade Patrick. Folkbiblioteken kan inte förse sina kunder med det man önskar eftersom 6-8 av de största förlagen i USA vägrar sälja till biblioteken, alternativt gör dem mycket svåra att nyttja.

E-böcker är licensierade, de säljs inte, vilket gör det svårt för biblioteken att hänvisa till upphovsrättslagar. ”Library friction” är det förlagen förespråkar och eftersträvar.
 
När det gäller skönlitteratur för vuxna såldes det fler e-böcker än tryckta böcker i USA 2011. USA och Japan ökar snabbast. Kanada provar en egen modell, eBOUND. Patrick hoppas mycket på detta initiativ.

Mål för biblioteken i USA: ”Alla förlag levererar allt material till biblioteken”. Patrick ser ett stort behov av att upplysa politikerna om ”content divide”. Vad som behövs är ett läsaruppror menar han.

2. A new mobile approach: peer-to-peer loaning with smartphones
-Timo Tuominen & Heini Oikkonen, Helsingfors stadsbibliotek

”The Mobile Library Project” är ett tvåårigt projekt som bedrivs med brukarmedverkan redan från start. Man använder smartphones som plattform.

Smartphones uppmuntrar till snabb interaktion snarare än komplex informationssökning menar Timo. Huvudsaken är inte sökning, men det går förstås även att söka material  med hjälp av den applikation man nu tagit fram
-söka, låna och rekommendera andra!
Smartphones är mer personliga än vanliga datorer. Användaren kan vara mer aktiv och även interagera direkt med bibliotekets material, mobilen fungerar också som lånekort!
Timo och Heini anser att smarta mobiler är en idealisk plattform för ”social reading”.

Tjänsten ”HelMet pocket library” kommer att lanseras i slutet av september. Man har försökt finna en balans mellan välkända bibliotekstjänster och helt nya, överraskande och sociala tjänster. Exempel på tjänster som ingår:
-Förnya dina lån
-Hitta material
-Rekommendera andra
-Låna biblioteksmaterial direkt av varandra (peer-to-peer)
-Använd biblioteket ”närsomhelst och överallt”

Tjänsten kan användas till Android och IPhone.

Även om man arbetar med att engagera användare i biblioteksutveckling måste biblioteket veta vad man vill och hur man vill serva sina användare, detta gäller även i en tekniskt komplicerad värld, betonade Timo. 
Öppna plattformar och outsourcing till tredje part när den egna kompetensen inte räcker till. Weblösningar eller native applications? I projektet har man använt sig av en mix av båda dessa. Mikko Vainio kom med den ursprungliga idén.

3. Danish Digital Library powered by ”TING”
Rolf Hapel, Århus bibliotek

TING är en Open source-lösning som tillkom tack vare att  Dansk BiblioteksCenter, DBC, hade modet att släppa loss kreativiteten hos medarbetarna. DBC ligger även bakom succén bibliotek.dk och Litteratursiden.dk, vilken nu även innehåller en e-bokhylla, eReolen.dk med såväl e-böcker och e-ljudböcker.
Som vanligt imponeras man av den kraft och energi som finns inom biblioteksutvecklingen i Danmark. Rolf passade på att bjuda in till konferensen Next Library, den 16-19 juni 2013 i Århus.

4. The Library as an online community touch-point
Elaine ? från NLB, i Singapore

Tre av fyra i Singapore har smartphones berättade Elaine, över 80 % har tillgång till Internet.
NLB Digital Library innehåller 2.3 miljoner e-böcker! Kinesiska e-böcker dominerar stort vilket får återverkningar på invånarnas språk.

”Leave no-one behind” är en målsättning för biblioteken.
Biblioteken är bokstavligt talat ”knökfulla” med 36 miljoner besökare per år fördelade på 24 biblioteksenheter, dessa har i genomsnitt 4.000 m3.

”Telling the Singapore story” – man samlar in minnen och bygger upp en minnesbank. Särskild viktigt för en ung nation som Singapore menar Elaine. Dessa berättelser hjälper till att skapa broar över generationsgränserna. Minnesbanken innehåller även muntligt material.
Länk: www.singaporememoty.sg

För mig var denna eftermiddag en av höjdpunkterna på IFLA-konferensen.
/Eiler, regionbiblioteket