Sidverktyg

IFLA: Libraries today and tomorrow

Vilken väg ska biblioteken välja i en digital tid? IFLA’s president Ingrid Parent har valt ”Libraries today and tomorrow – a force for change in our transforming societies” till sitt tema. Rundabordsmötet denna dag kommer att utgöra ett bidrag till IFLA’s Trend report som publiceras inför nästa IFLA-konferens i Singapore 2013.

Inga Lundén inledde med att trycka på att vi måste handla nu för att biblioteken ska bli och förbli en viktig kraft i samhällsutvecklingen. För våra barn och barnbarns skull så att de inte ska behöva säga ”Varför gjorde ni inget?”

Därefter tog President Ingrid Parent vid och betonade att det finns så många berättelser om hur biblioteken har förändrat människors liv.
Innan rundabordssamtalet lämnades ordet över till tre inbjudna talare:

Hanna Nikkanen, journalist från Finland, talade om Internets och mobiltelefonins roll i den politiska utvecklingen i världen, exempelvis Egypten och Guatemala. Hanna berättade att hon hade nära kontakt med en ung kvinna i en by i Guatemala, en kvinna som snabbt lärde sig använda mail och mobil och blev en länk till omvärlden för sin hemby. Denna unga kvinna sköts till döds förra året!

Vi i Europa har en stark tilltro till våra myndigheter vilket kan ställa till problem. Vi stiftar lagar på nationell nivå men tekniken fungerar och nyttjas globalt, ofta på ett helt annat sätt än upphovsmännen tänkt sig.

Anna Troberg, ledare för Piratpartiet i Sverige, citerade Charles Dickens: This time is the very best – and the worst!

Det har aldrig varit enkelt att arbeta med kultur, men det har aldrig varit enklare än idag. För första gången i historien kan en författare ta det fulla ansvaret för sin egen karriär genom att det nu går att skriva och publicera oberoende av förlag. Det är inget problem att människor delar och tar del av för eget bruk. Det som delas mycket kommer också att betala sig menar Anna.

-Do NOT take crap from book publishers! Anna vill verkligen understryka detta. Förlagen kör med skrämselpropaganda säger Anna. Bokutgivningen kommer inte att upphöra om förlagens inflytande skulle minska.

I det nya samhället är det du som bibliotekarie som står för välfärden. Det vi säger i våra möten med allmänheten spelar roll betonar hon.
-Biblioteken finns överallt, tala med dem ni möter!

-Do NOT take crap from politicians! Lita inte på politikerna när de säger att ”vi måste stärka kontrollen och datasäkerheten”.

Upphovsrättslagar är inte enbart till godo för dem som skapar kultur, de lägger ofta hinder ivägen genom snåriga tolkningar och tillämpningar, i synnerhet i ett globalt perspektiv. ”Freedom, knowledge and culture” är de ledord Anna vill framhålla.

Till sist talade Chris Coward, USA/Rumänien om ”ICTs in public libraries as a force in transforming societies”:

55 % av Rumäniens befolkning har ingen tillgång till Internet och har ingen aning om vad Google är.
Chris arbetar idag med ett projekt i sitt gamla hemland för att utveckla folkbiblioteken, såväl de traditionella bibliotekstjänsterna som tillgång till ny teknik.

Chris gav ett exempel på vad den nya tekniken kan betyda för vanliga människor:
Idag reser bönder från olika ändar av Rumänien fram och tillbaka till huvudstaden för att registrera och få ut sina EU-bidrag. Om biblioteken säger ”vi kan hjälpa er, kom till oss så slipper ni betala bensin och spendera dagar på alla dessa resor”. Visa politikerna att ni är en viktig kraft i människors liv!
Politiker i Rumänien har framfört att om biblioteken sysslar för mycket med Internet så kommer människor att sluta läsa. En ny studie som genomförts visar dock på motsatsen, besökarna lånar mer efter att bibliotek infört ICT i biblioteket.