Sidverktyg

IFLA, track 5: Creating a culture for innovation and change

Här kommer ett axplock ur förmiddagens föredrag från spår fem, ”innovation and change”, vid IFLA-konferensen i Helsingfors.

1. Creating a culture for innovation and change – management and marketing with academic libraries   
Alex Byrne, State Library of New South Wales, Sydney

Alex har lett en sammanslagning av bibliotek där tre kulturer skulle smältas samman. Han inledde med att tala om personalens osäkerhet i tider av förändring. Universitetsbiblioteket i Sydney var mycket byråkratiskt, hur förändra och bryta mönstren? Ledningen samlade en grupp av de yngre medarbetarna och lät dessa utforma en strategisk plan, vilket visade sig vara ett lyckat drag.

I Darwin var utmaningen istället att bygga upp ett helt nytt universitetsbibliotek på en ort som saknade traditioner inom högre utbildning. På frågan vilket som är svårast att förändra; en gammal fungerande organisation eller en ung och nystartad svarade Alex, något överraskande, den nya. Han menar att alla människor har sina egna tankar om verksamheten och dess mål och i en ny verksamhet finns ingen konsensus kring detta, man måste därför starta med att bygga en gemensam identitet.

Viktigast: Att skapa ett team, en gruppkänsla där man drar åt samma håll, mot samma mål och vision.

2. Passion and persistance: some workouts and game plans for library change
Rebecca Davies, Aberystwyth University, Wales

Den akademiska världen är multinationell, där finns en känsla av gränslöshet, ”edgeless sprawl” (Bradwell 2009). ”There is a furious rate of change” enligt Rebecca och studenternas förväntningar är skyhöga: 24/7, todays technology now!

Connecting and sharing – här sker en ständig utveckling som biblioteken måste förhålla sig till men också anamma.

The librarian mindset – har detta förändrats i takt med omgivningens krav och behov? Rebecca tror inte det, hon gav ett exempel: Bibliotekens första tanke när Internet kom var hur vi skulle lyckas få in det i vårt katalogsystem …

Rebeccas råd:
– Dela varandras erfarenheter. Hjälp varandra att tänka och lösa problem.
– ”Ignite the passion”: Släpar du benen på väg till jobbet? Klagar du inombords när kollegorna kommer med nya briljanta (men missförstådda) idéer? Dags att göra något nytt. Klagar du högt är Rebeccas råd en kort och omedelbar semester!

3. Techniques to understand the changing needs of library users
Susan Gibbons, Yale and Rochester Library, USA

Susan citerade Clayton Christensen i boken Innovator’s dilemma: ”Disruptive technologies allows customers to do it themselves”. I tider av förändring hänvisar vi gärna till kvalitet, exempelvis att våra samlingar håller en högre kvalitet än de källor man hittar på nätet.
-Ja kanske till en början, svarar Susan, men när tekniken utvecklats vidare upptäcker vi att vi blivit frånsprungna men då är det tyvärr redan försent!

Vi måste ”stay close to our users” menar Susan. I biblioteket i Rochester har man använt sig av etnografiska och antropologiska metoder för att få reda på hur användarna tänker, t ex har man bett studenter att de ska fotografera sina studiemiljöer. Resultaten har varit mycket användbara när man sedan omformade bibliotekets studiemiljö. Studenter har även fått hjälpa till att utforma studierum och sittplatser. Behovet av att studera i grupper gällde främst ’undergraduate students’: Hjul på alla möbler inklusive bord. ’Graduate students’ hade istället behov av tystnad, gärna i en miljö som påminner om professorns rum; tunga möbler med låsbara hurtsar osv.

Vid intervjuer med studenterna visade det sig att föräldrarna dyker upp med jämna mellanrum när man bad dem beskriva hur man hade arbetat med sin uppsats. Susan manade fram en bild av ”helikopterföräldrar som hovrar över sina ungdomar”. Denna insikt ledde till att man slutade med biblioteksorientering för studenter, istället ordnade man snabbkurser för föräldrarna!

Man ordnade även ett laptop-vänligt bibliotek efter att ha sett studenternas studiemiljöer. Ett bra trådlöst nät med hög säkerhet och låsbara skåp med ventilation och vägguttag (!) hör till det man nu erbjuder.

Arbetssätt:
Question – Methods – Data gathering – Findings – Change – Question osv.

Råd: Era användare är unika, försök inte kopiera det andra gör, gör egna användarstudier!