Sidverktyg

Skrivarkurs, Katrinebergs Folkhögskola 2012

Skrivkramp har i år slagits samman med Skrivarkursen på Katrinebergs folkhögskola i det natursköna Vessigebro.

Första dagen inleddes med kaffe och en presentation av skrivarledarna Isabel Kristiansson, Eva Ulveskog och författaren Sara Beischer, som debuterat med sin bok ”Jag ska egentligen inte jobba här”.

Det låg en förväntan i luften första dagen och med några korta inledande skrivövningar var alla igång med både författande av texter och diskussioner. Inspirerande!

Enligt Isabel, en av de två skrivarledarna, bestod kursen främst av skrivövningar och respons. Med som gästföreläsare var även Tomas, som berättade om hur man skriver filmmanus.

Första skrivövningen gick ut på att skriva en text utifrån sju ord: cd-skiva, pennkniv, tändsticksask, Ferrari, brudklänning, gran och krokodil. Det blev lika många berättelser som deltagare, ingen berättelse lik någon annan! När det var dags för respons delades deltagarna in i tre mindre grupper ledda av Isabel, Eva och Sara. Där fick var och en möjlighet att läsa sina texter för gruppen samt ge och få konstruktiv kritik.

Sara Beischer var med under hela kursens gång och gav respons på deltagarnas texter. Hon hade också en föreläsning där hon pratade om olika sätt att skriva repliker, om berättande och dessutom gav konkreta skrivtips. Enligt Sara hade hon haft roligt under skrivarkursen, och det här var någonting hon gärna gjorde igen. Hon tyckte att det var fantastiskt att deltagarna hade skapat så många olika världar, karaktärer och vitt skilda historier! Hon hade fått höra att under tidigare skrivarkurser för ungdomar (Skrivkramp) hade det även funnits en dramapedagog med, vilket Sara menade kanske även vore något för vuxna. Hon menar att teater och skrivande ligger väldigt nära varandra, att gestalta karaktärer kan vara en hjälp när man skriver.

För de deltagare som bodde på skolan hade man samkväm på kvällarna, sista tillfället hade en festkommitté ordnat med ordlek och det hade vart riktigt livat!

Några av deltagarna var med på kursen för första gången i år, medan andra varit med flera år tidigare. Aurora tyckte att kursen hade varit lärorik och att hon hade utvecklats. Hon menade att det var en glad anda bland deltagarna och de fick verkligen skriva! Solveig, som var några år äldre än Aurora, tyckte om att hon fått höra ett ungdomligt och intressant språk genom Auroras texter. Asta tyckte att spridningen på ålder på deltagarna var viktig för språket. De var alla tre överens om att de lärde av varandras olika språkbruk och sätt att skriva texter på. De tyckte också att det hade varit en tillgång att författaren, Sara Beischer, varit med under hela skrivlägret. De tyckte att hon hade varit öppen och pratat bland annat om att man måste kämpa för att få ge ut sin bok.

Det hann bli många olika texter under kursens fyra dagar, och deltagarna fick själva välja två texter var som sedan sammanställs i ett häfte. Jag som varit med och lyssnat på några av texterna hoppas på nya författardebutanter framöver!