Sidverktyg

Dyslexiveckan 2012

Vecka 40, med start den 1 oktober, infaller årets Dyslexivecka! Biblioteken i Halland har hittills arbetat med olika förutsättningar och på olika sätt med Dyslexiveckan. Veckan ingår i år även som en del i den stora Digidel-kampanjen vars syfte är att kunna använda de e-tjänster som samhället tillhandahåller.

Vår ambition är att vi gemensamt kan ta ett samlat grepp för att uppmärksamma denna viktiga fråga som ju berör såväl delaktighet som utanförskap. Vi på regionbiblioteket vill dra vårt strå till stacken genom att ta på oss ett visst samordnings- och marknadsföringsansvar. Planen är att ta fram en gemensam affisch och flyer samt samordna och bekosta en författarturné i länet samt två föreläsningar av en expert inom området.

Vi har sökt pengar för vissa gemensamma insatser. Frågan har varit uppe på nätverksmötena för barn respektive tillgänglighetsfrågor, där man uttryckt önskemål om en ökad samordning och stöd. Ansvaret för de aktiviteter som ska genomföras ligger fortfarande på varje bibliotek.

Igår, torsdag, hade vi ett möte biblioteken emellan och gensvaret var gott. Vi bestämde att gå vidare med planeringen, nästa möte blir i Falkenberg den 6 september kl. 9-12.

Genom samverkan och samarbete kan vi ta del av varandras erfarenheter, få ny inspiration och draghjälp för att sätta fokus så att veckan får genomslag i hela länet!

/Maria, Katarina och Eiler