Sidverktyg

Biblioteksdagarna 8-9 maj 2012

Årets Biblioteksdagar har just avslutats och de flesta har säkert kommit hem uppfyllda av tankar och känslor efter tre innehållsrika dagar. Biblioteksföreningens verksamhetsinriktning för de kommande två åren, vilka klubbades under måndagens årsmöte, har löpt som en röd tråd genom konferensen.

Fem perspektiv, fem keynote speakers:

Kunskap & Lärande – Toby Bainton
Demokrati & Informationsfrihet – Jan Eliasson
Inspiration & Utveckling – Rosan Bosch
Kultur & Upplevelser – Stina Oscarson
Gemenskap & Fristad – John Pateman

Toby Bainton menar att förhållandet mellan förlag, bokhandel och bibliotek har genomgått en grundläggande förändring de senaste åren. Digital publicering ger upphovsrättsinnehavaren en helt annan makt över det man publicerar:
”The act of reading is now restricted by the publisher”. De stora förlagen har tagit kontrollen över vad biblioteken får köpa, något vi kan se inte minst i dagens e-boksdebatt. Utvecklingen går helt på tvärs mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna konstaterade Toby Bainton.

Jan Eliasson ser ord som en frihetsrörelse, att ge alla barn möjlighet att erövra orden och språket är oerhört viktigt för ett samhälles utveckling. När det gäller millenniemålet om grundläggande skolgång för alla barn i världen så är Jan optimistisk, stora framsteg har nåtts på senare år och målet är på väg att uppnås. Fred, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet är andra grundläggande faktorer. Vi måste fortsätta kampen för allas lika värde och allas lika möjligheter; det är inte så, inte ens i Sverige, menar Jan.

Rosan Bosch har en egen studio som arbetar med konst, design och arkitektur. Rosan presenterade, på ett mycket inspirerande sätt, fem projekt som hennes studio har genomfört. Hon visade bilder från de olika projekten; biblioteket i Hjörring, två skolor, ett kontor åt LEGO samt ett forskarrum. I sitt arbete utgår Rosan och hennes kollegor från de behov verksamheten har och därefter arbetar man på ett mycket kreativt sätt med rummet och inredningen. Stora dyra projekt blir i regel rätt konservativa menar Rosan som hellre arbetar i mindre projekt närmare människorna.

Stina Oscarson, chef för Radioteatern, hävdade att kulturens främsta uppgift idag är att sälja något; en kommun, en region osv. I krisens Europa har kulturen reducerats till underhållning. Idag försöker man ofta förvandla icke mätbara värden till mätbara storheter. Detta innebär att komplexa företeelser förenklas, konstens uppgift är dock att fördjupa, inte förenkla menar Stina. Som exempel nämner hon att hon som regissör fått frågan ”Om man inte kan mäta kundnöjdheten hos barn, hur ska man då veta vad barnen vill ha? Frågan är tyvärr helt fel ställd.
Stina har gjort till sin uppgift att ständigt ifrågasätta och undersöka till synes självklara sanningar – att skapa innebär att göra motstånd!

John Pateman från England var med oss via storbild, hans flyg blev nämligen inställt eftersom flygbolaget just gått i konkurs! Han började med att berätta om de stora nedskärningar som skett inom kulturen i krisens spår, bl.a. att tvåtusen bibliotekarier har blivit uppsagda i England. Johns föredrag handlade om hur biblioteken kan arbeta inkluderande istället för exkluderande. Han presenterade en färdig modell som bygger på forskning, främst från England och Kanada, modellen kallas för Community Led Libraries. Istället för att i första hand tillgodose behoven hos dem som oftast besöker biblioteken bör man vända på ordningen och se till de behov som finns hos dem som bor i området.

Utöver dessa huvudspår och talare bjöd konferensen på ett stort antal seminarier. Regionbiblioteket deltog med två seminarier:
-Mot ett nytt litterärt samtal (Maria Ehrenberg och Cinna Svensson m.fl.)
-Vi väckte lusten till teknik! (Viktor Sarge tillsammans med Gunilla Südow från Härryda)

/Eiler, Regionbibliotek Halland