Sidverktyg

Halmstadkonferensen – Anne Bamford

Anne Bamford, professor vid London School of Arts, var den första talaren vid årets Halmstadkonferens som inleddes igår och avslutas idag.

How do visual and other aestethic literacies change our ideas of reading?
Är bibliotekets roll att ställa frågor snarare än att ge svaren? Dessa och många andra frågor fick vi i publiken ta del av under ett medryckande föredrag.

Anne berättade att kulturen i England har fått kännas vid mycket stora nedskärningar i samband med den ekonomiska krisen. Att stänga biblioteken har dock inte lyckats trots att personal har avskedats, människor har tagit saken i egna händer och många bibliotek drivs nu av frivilliga krafter. Hur länge detta kan pågå sa hon dock ingenting om.

Utgångspunkten för Annes forskning är att se vad estetiska processer och erfarenheter betyder i människors liv; vad betyder t. ex. skapande verksamhet för skolelevernas utveckling? Hon har gjort omfattande studier runtom i världen. Den senaste studien är från Norge och den kommer att publiceras i slutet av maj. Anne vill väldigt gärna göra en liknande studie även i Sverige, som hon ser som det verkliga föregångslandet när det gäller kreativitet och skapande i skolan, detta var dock på 1970- och 80-talet. Hittills har vår utbildningsminister tyvärr inte visat något intresse för den forskning Anne Bamford och hennes kollegor bedriver!

”Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts” (FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, 1948).

Anne avslutade med en uppmaning till biblioteken:
Take risks – be disruptive!

/Regionbiblioteket, Eiler Jansson