Sidverktyg

Biblioteket, boken och den långa svansen

Här kommer ett axplock från dag två av Halmstadkonferensen. Karin Runevad, Stockholms stadsbibliotek, berättade om projektet Den långa svansen, ett projekt som numera är en del av den ordinarie verksamheten. Namnet syftar på Chris Andersens The Theory of the long tail.

Fakta från Stockholms stadsbibliotek:
55 % av skönlitteraturen stod i magasin, 75 % har inte rörts på tre år.
-Vi har hela minnet, en konkurrensfördel vi borde utnyttja mer, menar Karin. Bibliotekets uppdrag är både och; det äldre OCH det samtida, bevarande OCH förnyelse.

Första tema man valde att lyfta fram blev 1930-talet och man gjorde ett 30-talsrum. Inte särskilt svårt, problemet var snarare att få rummet att skilja sig från övriga biblioteket … Nästa satsning blev 60-talet, det blev några av de yngre bibliotekarierna som valde litteratur.
Andra teman har varit
# Tillbaka till naturen
# Min själsfrände
# Förbjuden läsning

Genom att arbeta tematiskt och strukturerat så har det varit enklare att få samarbetspartners. Just nu är temat Hemmet. Man har bestämt att det ska få pågå ett helt år istället för ett halvår, mindre stress.

Boktips:
-Boktips från förr och nu (broschyr med lästips från SSB)
-Biblioteket, boken och den långa svansen. En utvärdering gjord av Regionbibliotek Stockholm, faktiskt alldeles färsk!

/Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland