Sidverktyg

Var kommer barnen in?

Barnperspektiv i omstruktureringar?

De flesta kommuner har antagit eller anser sig följa Barnkonventionen. Men erfarenheten säger att när det kommer till praktik, håller det inte hela vägen.

Just nu pågår en stor omstrukturering av biblioteksfilialerna i Stockholm. Man stänger tre av biblioteken eftersom besök och utlån har minskat. Biblioteket i Akalla är ett av biblioteken som kommer att stängas. Enligt Nyheter P4 Radio Stockholm   har Stockholms stad kommit fram till att om biblioteket ska vara finnas kvar bör det komma upp i minst 30 besök i timmen och cirka 20 000 besök per år.
Akalla bibliotek har 20 000 lån per år, men får ändå inte vara kvar. Akalla är en stadsdel i västerort inom Stockholms kommun. Stadsdelen tillhör stadsdelsområdet Rinkeby-Kista och hade år 2009 8144 invånare, varav 66,9 % med utländsk bakgrund.

Vi vet inte hur många barn som bor i detta område, men med stor sannolikhet är den andelen ganska hög. Nu är dessa barn hänvisade till Husby och Kista Galleria. Hur påverkar detta barnens tillgång till bibliotek? Barn har små möjligheter att själva ta sig till andra platser. Närhet är alltid bra ur allas synvinkel, men speciellt för barn. 

Ryggraden i Stockholms kulturliv

Nya tunnelbanebibliotek planeras vid Gullmarsplan och Liljeholmen. Biblioteken är ryggraden i Stockholmarnas kulturliv,säger Madeleine Sjöstedt, kulturborgarråd (FP). Det låter stort. Men vi funderar på var barnens bästa kommer in i denna omstrukturering. Barns läsning, att tillgodogöra sig ett språk, att utveckla sitt språk, spelar också en stor roll i Stockholmarnas framtida kulturliv.

/Lo Claesson och Maria Ehde Andersson 
även publicerat på BUSA-bloggen