Sidverktyg

Folkbiblioteksstatistik 2011

KB har gjort en första sammanställning av 2011 års siffror. I korthet visar dessa att:

  • allt fler lånar e-böcker (+38 %)
  • antalet fysiska lån ligger kvar på samma nivå som föregående år
  • mediebeståndet är oförändrat
  • nedläggningen av biblioteksfilialer har planat ut, antalet biblioteksenheter är oförändrad (-2) jämfört med 2010

Den slutliga sammanställningen är klar i mitten av juni.

/Eiler