Sidverktyg

Webbplatsen som telefonväxel

Så städar du upp din webbplats – så löd rubriken då Mattias Beijmo, konsult och webbstrateg från företaget DUMA, frikostigt delade med sig av sina erfarenheter under konferensen Digitala utmaningar i ett novembergrått Umeå den 10 november.

Men var det verkligen städning Mattias talade om? Snarare hur webbplatser bör utformas för att svara mot användarnas behov. Här gav Mattias gott om exempel på hur även stora företag kan bygga ”värdelösa” webbplatser, åtminstone för den som snabbt vill ha svar på sina frågor.

Volvo: glassig – snygg – dyr (webbportalen alltså) men inte särskilt interaktiv
Volkswagen: inte så glassig men ger snabbt svar på de vanligaste frågorna

Mattias förespråkar något han kallar för ”the switchboard approach”, dvs att webbplatsen bör fungera ungefär som en telefonväxel: Snabb fråga – snabbt svar! Gränssnittets absolut viktigaste uppgift är att stödja interaktionen med kunderna. Fortfarande är det många som missbrukar webben genom att enbart se den som ett redskap för information fastän webben är ett interaktivt medium. Kravet på interaktivitet bestämmer hur webbplatsen ska disponeras; vad som ska höjas upp osv.

Ett interaktivt upplägg gör att
– besökaren hittar snabbare
– besökaren stannar längre
– besökaren bokar oftare (ex.vis tidbokning med säljare)

Bilder ska antingen vara porträtterande eller illustrerande, allt annat är ”pissoarbilder” menar Mattias.

En webbplats måste ha en tydlig struktur, den ska vara logisk och förutsägbar. Contextual drive – kontexten bygger affärer: Bitsockret bör stå nära kaffet som står nära kaffebrödet. Även biblioteken borde kunna arbeta mer kontextuellt än man gör idag, anser Mattias Beijmo.

Eiler Jansson,
Regionbiblioteket