Sidverktyg

Teknik för seniorer/ iPad for Dad

Alla är vi väl eniga om att det (bl a ) är bibliotekens självklara roll att hjälpa till med digital delaktighet. Men det fordrar olika metoder för olika grupper och kanske framför allt – förståelse för olika användares behov. Därför blev jag själv så glad över följande opretentiösa, men gedigna, beskrivning av hur en medelålders lärare i USA lär sin pappa använda iPad. Fast ”lära” är ett alldeles för snävt begrepp. Hon visar men analyserar samtidigt vilka problem han upplever, hur de tillsammans löser dessa och hur hon letar instruktioner för att kunna få dem båda vidare. Roligt är hennes notering att pappa inte alls ville peka med ett finger – hans generation har ju lärt sig att det är fult att peka! Men när detta hinder var överkommet gick det bättre. Ju längre de kommer ju mer lär de sig båda och i slutet kan jag lugnt säga att både dotter och dad kan bra mycket mer än vilken normalanvändare som helst.

Jag gillar i synnerhet bloggförfattarens inställning: med djup respekt för sin elev tar hon reda på hans behov, förförståelse, intressen och skapar tillsammans med honom rätt takt i inlärningsprocessen.

Jag tror att flera intresserade biblioteksmänniskor kan hitta en hel del i denna blogg.

http://asourparentsage.net/2010/05/02/aging-parents-ipad-for-dad/

Tack till Ann Östman i Uppsala/Gävle som var den som först började tipsa om länken!