Sidverktyg

Nedläggning: hot eller möjlighet?

Nedläggning: hot eller möjlighet?

En studie av processerna kring nedläggning av bibliotek

Av Fia Söderberg

Ländbiblioteken i Gävleborg Uppsala, Stockholm och Jönköping gav 2010 Fia Söderberg i uppdrag att studera tre fall av bibliotek som diskuterades för nedläggning. Hur såg de ut? Vilka diskussioner föregick? Hur blev det? Anledningen är att man önskar ge större kunskap inom området, vilket i sin tur kan ge beslutsfattare möjlighet till mindre brandkårsutryckningar och större chans till analys och planering innan ett beslut om nedläggning tas.

Hur vanligt är det att bibliotek läggs ner?

Talet om biblioteksdöden är överdrivet, säger Fia Söderberg, och hänvisar till en enkät som sändes ut till samtliga svenska bibliotekschefer. Av denna framgår att 75 av Sveriges kommuner lagt ner ett bibliotek MEN att man i 76% av fallen erbjöd någon form av alternativ (bokbuss, utlåning på annat sätt, integrering med annan verksamhet m.m.) Dessutom satsade 44 av Sveriges kommuner på nya bibliotek och 11 nya integrerade skol- och folkbibliotek startades.

Vilken typ av bibliotek lades ner?

  • Små bibliotek
  • Få utlån (10000 och under)
  • Få besökare
  • Få öppettimmar

 

Vilka skäl fanns för nedläggning?

Från politikerhåll var egentligen det enda skälet för nedläggning ekonomi, man behövde/ville spara pengar.

Från tjänstemannahåll var skälet en helhetsbild och att man ville ge bättre biblioteksservice genom att koncentrera medel till huvudbibliotek, bokbuss och större filialer.

Folkstorm?

Ofta uppstod folkstormar med anledning (förslag om) av biblioteksnedläggningar. Anledningen var, enligt författaren, inte så mycket att man faktiskt använde biblioteket utan för att det var den sista samhälleliga funktion som fanns kvar på orten. Biblioteket blev en symbol för en levande landsbygd. Samtidigt pekar författaren på det faktum att nu, 2011, bor det för första gången fler människor i staden än på landet och att kommunerna – särskilt i gles/landsbygden – inte kommer att kunna upprätthålla service överallt.

Vad göra om man funderar på att lägga ner ett bibliotek?

  • Var proaktiv, inte reaktiv. Planera, analyser innan en nedläggning – hur ser ortens faktiska behov ut. Bygg inte organisation efter hur organisationen vill ha det, utan hur behoven ser ut.
  • Samordna verksamheter
  • Förankra beslut

 

Till slut:

Mer forskning på området behövs.

Vi har ett par exemplar av skriften på Regionbiblioteket. Hör gärna av er om ni vill ha.

Den finns också för nedladdning på Regionbibliotek Gävleborg Uppsalas web-plats:http://testblogg25.files.wordpress.com/2011/06/rapport_digital.pdf