Sidverktyg

Skönlitteratur för vuxna tar plats

Regionbiblioteket Halland har tillsammans med Kultur i Väst och Regionbiblioteket Stockholm fått 250 000 från Kulturrådet för att göra en förstudie om ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek”.

Vi vet att de flesta bibliotek arbetar intensivt och på många sätt med skönlitteratur. Här finns i sanning stor kompetens och många eldsjälar och det är lätt att bli imponerad. Men i våra samtal med bibliotekspersonal framkommer ofta en önskan om att få stanna upp och tänka till över de mer grundläggande frågorna. En sådan är vilken syn på skönlitteratur som präglar bibliotekens arbete. Vad, hur och varför väljer man det man gör? Finns det kopplingar till mål, strategidokument och till de nationella kulturmålen? Dessa frågor är denna förstudie tänkt att besvara men vi ser den också som ett startskott till ett än mer medvetet arbete kring skönlitteratur där frågor om metodutveckling är av största vikt (och mycket efterfrågat av bibliotekspersonalen själv).

I Kulturrådets motivering sades följande:

 ”Kulturrådet prioriterar projekt som är av strategisk och nationell betydelse. Med nationell menas här projekt som är metodutvecklande eller utvecklar infrastrukturen inom kulturområdet. /—/ Ett annat exempel är Region Halland som nu får stöd för en analys av synen på skönlitteratur på biblioteken. Kulturrådet bedömer att arbetet leder till att öka tillgången till skönlitteratur och att stärka vuxnas läskompetens.”

 Vi tackar för stödet och ser fram emot att få arbeta med uppgiften.

http://www.kulturradet.se/pressmeddelanden/Kulturradet-prioriterar-internationella-projekt/