Sidverktyg

När kommer boomen?

Länk till den e-boksutredning som KB och Svensk Biblioteksförening just avslutat hittar du på
E-böcker på bibliotek blir kostsamt

Utredningen går under namnet ”När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv.

Eiler Jansson,
Regionbiblioteket