Sidverktyg

Artiklar om e-böcker och bibliotek

Diskussionen om e-böckerna fanns förstås med på Bok & Bibliotek och prissättningen fortsätter att uppröra och engagera folkbiblioteken. Här kommer ett par artiklar som behandlar  hur situationen kring e-böcker ser ut idag, i Danmark respektive Sverige. Kan det nya avtalet i Danmark innebära en öppning även för oss?

Danmark: Bibliotekerne og landets største forlag er blevet enige om e-bogs-pris

Sverige: KB vill ta hand om e-böckerna

Eiler Jansson,
Regionbiblioteket