Sidverktyg

Mer biblioteksrelaterat från bokmässan

Svensk Biblioteksförening ordnade ett seminarium på torsdagen där riksbibliotekarien Gunnar Sahlin m.fl. fick svara på frågan vad som hänt de 265 första dagarna med KB som nationell samordnare. Kort svar – KB arbetar just nu med tre uppdrag: Statistikinsamling, LIBRIS som nationell katalog samt uppdraget att se över vad folkbiblioteken hittills åstadkommit i form av biblioteksplaner etc.

LIBRIS som nationell katalog presenterades också i ett eget seminarium på fredag morgon där tre företrädare för KB/LIBRIS talade om ’folkpost på tre sekunder’. Vem som ska ombesörja folkbibliotekens behov av katalogisering är dock en fråga som söker sitt svar. Biblioteken själva? Medieleverantörerna?

Tio minuters ”paus” och en snabb förflyttning till en paneldiskussion om marknadsanpassning av biblioteken i spåren av Nackas beslut att konkurrensutsätta sina bibliotek. Sveriges författarförbund stod bakom detta seminarium med rubriken Bibliotek – marknad eller demokrati. Panelen kom med en del intressanta synpunkter, man var dock eniga om värdet av att biblioteken står fria från ”marknadstänk och kundanpassning”, detta oavsett om man representerade Kulturrådet, Borås tidning eller Malmö stadsbibliotek.

Förutom detta axplock ur det digra mässutbudet hann jag även lyssna till ett antal författare samt ta del av några tankeväckande ”semesterbilder” från Nordkorea. Och, förstås, få vara med om att tillsammans med biblioteken i Halland ta emot årets Greta Renborg-pris!

Eiler Jansson,
Regionbiblioteket