Sidverktyg

Jennie Elmén berättar om aktionsforskning:

Jennie ElménJennie Elmén heter jag och jag arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie på Varbergs bibliotek. Jag jobbar även som skolbibliotekarie på Furubergsskolan som är en f-9 skola och som bloggare på ”Världens bästa bok”.

Att jag hamnade på kursen om aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete var inte en slump. Varbergs bibliotek står just nu inför stora förändringar, i januari öppnas Varbergs nya kulturhus, Komedianten, i vilket biblioteket kommer att utgöra en betydande del. Från biblioteket vill vi öppna det nya biblioteket med många nya tankar och arbetsverktyg. För att vässa vår kompetens har några av bibliotekets medarbetare deltagit i kurser som varit intressanta för vår verksamhet. Det har bl.a. varit kurser inom kundbemötande och därtill har vi lärt oss nya metoder för att utveckla och utvärdera vår verksamhet. Några kollegor gick på en kurs om fokusgrupper vilket är ett sätt att mäta kvalitén på verksamheten och jag gick alltså på en kurs som var inriktad mot utveckling av biblioteksverksamhet.

Under våren 2010 utförde jag en användarundersökning på Varbergs bibliotek. Där framkom det att endast fyra respondenter av 100 var föräldralediga. Det fann jag anmärkningsvärt och tyckte redan då att det var något vi borde undersöka vidare. Så när jag fick chansen att gå på aktionsforskningskursen som startade på hösten 2010 så visste jag vad jag ville fokusera på. Jag bestämde mig för att försöka synliggöra biblioteket för föräldralediga genom att tillsammans med en av kollegerna skapa småbarnsstunder. Småbarnsstunderna är riktade mot barn i åldern 0-3 år och vi lägger tyngdpunkten på sång, rim och ramsor. Vi ville locka målgruppen hit för att de sedan skulle kunna se mer av bibliotekets utbud. Med start den 29 oktober höll jag och min kollega småbarnsstunder vid sex tillfällen under hösten 2010. Vi fortsatte med tio stunder under våren och alla var välbesökta. Under våren var det i snitt 24 barn per tillfälle och rekordet var en stund då 35 barn deltog.

Aktionsforskning innebär bl.a. att man använder sig av observationer. Min aktion var själva småbarnsstunden och jag observerade vad föräldrarna gjorde före och efter stunden, vad frågar de efter? Vart går de i biblioteket? Vad gör de? Resultatet av mina observationer var att målgruppen uppmärksammar stora delar av bibliotekets utbud. De frågade mig om medier både för barn och vuxna. Dessutom uppmärksammade de delar av biblioteket bara genom att vistas i lokalerna. De stannade vid vår anslagstavla som ligger på vägen till barnavdelningen och tog del av kommande evenemang på biblioteket. I anslutning till denna finns även en hylla med nya böcker som ofta fick stora hål efter stunden. Därtill fick föräldrarna och barnen en ny mötesplats. När småbarnsstunden var slut var det inte ovanligt att filten fick ligga kvar i både en och två timmar då föräldrarna stannade och tog lite fika innan de gick hem.

En önskvärd bieffekt var att många pappor deltog. Av erfarenhet vet vi att män i 30-årsåldern inte är de mest flitiga biblioteksbesökarna. Därför var det otroligt roligt att de utgjorde ca 30% av föräldrarna. En annan rolig bieffekt var att många mor- och farföräldrar hittade hit. Jag tyckte det var positivt att en aktivitet som riktar sig till små barn kan nå tre generationer.

Några av de viktigaste erfarenheterna som jag fått med mig från kursen är hur viktigt det är att studera det vi faktiskt gör i vår dagliga verksamhet. Om jag inte hade använt mig av aktionsforskning kring småbarnsstunderna hade mycket kunskap gått förlorad. Visst hade det varit en uppskattad aktivitet, men jag hade inte vetat hur den påverkar oss på biblioteket och även föräldrarna. Det är en lärdom som kan appliceras på alla bibliotek och ”aktioner”. Om vi väljer att studera och dokumentera vad som händer när vi ex. flyttar en disk eller en hylla kan vi nå djupare kunskap om vårt beteende och även våra användares.

Jag har svårt att släppa aktionsforskningstänket, jag använder mig gärna av en anteckningsbok när vi drar igång något nytt på biblioteket. I den skriver jag hur jag tänker och varför, jag reflekterar och reviderar. Det är en effekt av aktionsforskningen och den rekommenderas till alla.

Den 19-20 oktober ska jag medverka med mitt arbete under Mötesplats Borås och den kommer också att figurera i en publikation från Västra Götalandregionen. Jag hoppas att jag kan inspirera andra till att prova aktionsforskning som verkligen är ett bra verktyg när det gäller att studera och utveckla den egna verksamheten.

/Jennie Elmén, Varbergs bibliotek

Ladda ner och läs hela dokumentationen från Jennies projekt här (PDF, 16 sidor)