Sidverktyg

Nytt om funktionshinderspolitiken

En ny strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken har just beslutats av regeringen.
Strategin ska gälla år 2011 – 2016 och omfatta alla delar av samhället.

De nya delmål som presenteras innebär att:
– samtliga kulturinstitutioner ska ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet 2013
– Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade senast 2016
– webbplatser och e-tjänster ska tillgänglighetsanpassas senast 2016 

Man skriver att en central del av strategin är att målen ska följas upp och att effekterna av insatserna ska kunna mätas på ett bättre sätt. Läs mer på:
http://www.kulturradet.se/pressmeddelanden/Ny-strategi-for-att-gora-kulturlivet-mer-tillgangligt-for-alla-/

/Eiler Jansson