Sidverktyg

E-hotet: bibliotek?

Svenska förläggareföreningen och lobbyorganisationen Netopia har idag ett inlägg på SvD Opinion där de bland annat pekar ut bibliotek som ett hot mot ”marknaden för kulturellt innehåll”. Man vill ”slå vakt om innehållet på nätet” och efterfrågar åtgärder mot piratkopiering eftersom ”Hur mycket en företagare än pressar sina priser går det aldrig att konkurrera med det som till synes är gratis”.

Om vi bara som hastigast drar upp det gamla trötta exemplet med vatten på flaska så är det redan där uppenbart att den påstådda omöjligheten snarare bör läsas som ”vi orkar inte anpassa och leta nya affärsmodeller”. Det finns dock mer relevanta exempel som t.ex. Google och Facebook som båda har astronomiska kostnader bara för sina serverhallar men ändå är gratis för användarna.

Vad gäller kulturellt innehåll har såväl Monty Python som Paulo Coelho visat att man kan tusenfaldiga sin försäljning bara genom att omfamna nätets förutsättningar. Vill man ändå gå reglerings och stämningsvägen bör man först reflektera över det faktum att Metallica i en handvändning förvandlades till en paria när de stämde Napster.

För alla som missat att gratis är det nya svarta kan Chris Andersons bok ”Free” som även finns på svenska med samma titel rekommenderas. Samtidigt ropar kanske Förläggareföreningen varg i onödan åtminstone vad gäller bibliotek. Vi kommer aldrig att ge oss in i lagliga gråzoner och därför sitter vi helt i förlagens händer vad gäller e-media från kommersiella förlag.

Frågan är alltså (fortfarande) om det viktigaste är samhällets tillgång till kultur eller att företagen får diktera sina egna villkor? Frågan är i och för sig om inte kreatörerna själv är det största hotet mot förlagen eftersom man inte längre behöver något nämnvärt kapital för att skapa och publicera kultur.

(Däremot blir det svårare att nå ut till sin tänkta publik utan förlagens marknadsföringsbudget. Ett tips därför till nästa Stieg Larsson: biblioteken har en enorm folklig förankring och är sugna på att komma loss ur sin nuvarande modell där de betalar 20kr för varje e-bok de lånar ut. Publicerar du med t.ex. en creative commons-licens kan biblioteken hjälpa till att sprida ditt verk. Det svåra är bara att få dem att göra det eftersom vi tidigare litat till förlagen för att sålla fram det bästa.)