Sidverktyg

Helt kort om e-böcker, upphovsrätt och samhällsnytta

Jag hade lovat att hålla en visning av iPad på vårat arbetsmöte igår, men eftersom jag har de kollegor jag har så hade alla redan lånat dem sedan tidigare och satt sig in i de praktiska detaljerna. Därför använde vi tiden till att göra en snabb SWOT-analys av E-böcker i relation till syftet med bibliotek och målen i Hallands kulturplan. Den kom att se ut på följande sätt:

Samhällsnyttan i rutan ”Möjligheter” är intressant att ställa i relation till Svenska förläggarföreningens kommentar till de juridiska bråken som bromsar upp Googles digitaliseringsprojekt. Deras jurist säger:

Det är positivt, en seger för upphovsrätten

Vidare säger hon:

Det ursprungliga avtalet var vi mycket starkt emot, det skulle ha inneburit att alla svenska böcker som givits ut före 5 januari 2009 skulle ha varit tillgängliga i Googles tjänst. Den nya versionen av avtalet hade däremot inte drabbat bokbranschen i Sverige särskilt hårt.

Nyckelorden här är upphovsrätten och bokbranschen. Bibliotek erbjuder idag fri tillgång till i princip all litteratur eftersom samhällsnyttan i det anses överväga eventuella nackdelar. Naturligtvis vore det en enorm samhällsnytta om alla svenska böcker utgivna före 5 januari 2009 blev fritt tillgängliga i digital form. Att förläggarföreningen vänder sig emot detta torde bero på att de inte har samhällsnytta som uppdrag utan egen ekonomisk vinning.

Det finns gott om invändningar som kan komplicera bilden, men den egentliga frågan är om samhället fortfarande ser medborgarnas fria tillgång till information, litteratur och kultur som överordnad eventuella nackdelar i det nya medielandskapet?