Sidverktyg

Folkbibliotekarier på KB:s handledarkurs i bemötande!

Kungliga Biblioteket har valt att lyfta fram bemötandefrågor som ett av de viktigaste kompetensutvecklingsområdena för bibliotekarier. Därför har KB vid fyra tillfällen under hösten erbjudit en kurs som heter Utbildning av handledare i kundanpassat och situationsanpassat bemötande för bibliotekarier. Kursen var i första hand avsedd för personal på forskningsbibliotek men var även öppen för personal från folkbibliotek. Tanken var att de personer som gick kursen skulle få verktyg för att kunna handleda och genomföra kurser på det egna biblioteket.

Vi var två personer från biblioteken i Varbergs kommun som hade förmånen att gå kursen då den gavs i Göteborg i mitten av november. Övriga deltagare hade en eller annan anknytning till olika högskolebibliotek. Kursen var mycket givande, under två fullmatade dagar varvades teorier i bemötande och kommunikation med egna reflexioner, diskussioner och praktiska övningar. De kursansvariga från Lernia var verkligen engagerande och intressanta att lyssna på och alla deltagarna bjöd på sig själva och sina erfarenheter från olika de verksamheterna. Kursen gick som sagt ut på att vi skulle lära oss mer om bemötandefrågor, men vi fick också redskap för att kunna hålla egna kurser för våra arbetskamrater.

Efter genomgången kurs provade vi våra färdigheter på våra arbetskamrater. Tiden var något knapp, men på ca 1,5 timme fick kollegerna ta del av det vi lärt oss och även prova på en och annan praktisk övning. Vi fick ett stort gensvar och bemötandefrågor är helt uppenbart något som engagerar alla. Förhoppningen är att det vi förmedlade kan bli starskottet för en fördjupad diskussion kring bemötande på biblioteken i Varbergs kommun och då handlar det inte bara om hur vi bemöter våra besökare utan även hur vi bemöter varandra. Genom att i arbetsgruppen reflektera över och diskutera bemötande och förhållningssätt stärker vi förhoppningsvis den professionella imagen och får en bättre verksamhet.

/Lillemor Åkerman & Lisbeth Fävremark