Sidverktyg

Gallring i praktik och teori

Den 25 januari ordnade regionbiblioteket tillsammans med Laholms bibliotek en studiedag på temat gallring. Rubriken löd ’Gallring i praktik och teori’.

Vi var ett tjugotal personer som hade samlats för att lyssna till Madelein Enström som kommit ända från Umeå för vår skull. Madelein, som är chef för Sveriges Depåbibliotek, delade med sig av sina erfarenheter av gallringsplaner och medieplanering, hur man kan se på bibliotekens bevarandeansvar och kulturarv m.m.

Studiedagen byggde i stor utsträckning på diskussioner och delaktighet. Vi delades in i smågrupper med uppgift att gå ut i biblioteket och se efter hur det ser ut i hyllorna: Vilket intryck får besökaren? Varje grupp plockade böcker från en viss given avdelning. Böckerna sorterade vi sedan i tre grupper: gallras – sparas – magasineras. Vi fick också i uppgift att bedöma beståndets ålder; hur många titlar är upp till fem år respektive mer än fem år gamla?

Varje grupp gick igenom sina fynd och redovisade hur man tänkte kring gallring och magasinering vilket ledde till en mycket intressant diskussion. Madelein var ”hård men rättvis” och hjälpte oss att tänka tillsammans. Hon ville få oss att vända på perspektiven: Från boken och samlingen till dem vi är till för – bibliotekets användare.

– Hellre tomma hyllor än inaktuell litteratur, hävdade hon och menade att det också är en fråga om respekt gentemot våra besökare. En av deltagarna pekade på problemet att gallra på skolbiblioteket – det blir ju ingenting kvar! – Var stenhård och ta bort gamla fackböcker, löd Madeleins svar, det handlar om respekt för eleverna. Hjälp lärarna att hitta på Internet om det inte finns böcker i ämnet.

Omvänt perspektiv:
– Tänk som om du skulle flytta. Vad ska jag ta med mig? Gallra resten!
Men vad gör vi med de böcker som gallrats? Madelein är tveksam till att bibliotekens gallrade böcker hamnar i andra offentliga sammanhang – vilken bild ger detta av biblioteken?

– Vet du hur du köper så vet du också hur du ska gallra, påpekade hon med hänvisning till nyttan av att ha en plan för sitt arbete. Förändrade medievanor gör att böcker inte längre är den huvudsakliga kunskapskällan, eller? Madelein efterlyser också medieplaner på regional nivå (jo, det finns en mediaförsörjningsplan för Halland men den har några år på nacken, den är från januari 1996).

Övergången till Dewey och uppbrytningen av SAB-systemet är världens chans, menar Madelein. Hon uppmanar biblioteken att ställa upp böckerna efter hur folk vill ha det och tänka nytt. Hur söker människor i en ny miljö?

Ett stort tack till Madelein för en lyckad studiedag! Tänk att gallring kan vara så roligt, det visste jag faktiskt inte.

/Eiler Jansson, regionbiblioteket