Sidverktyg

Digital delaktighet – årets tema

Under 2011 har Regionbibliotek Halland Digital delaktighet som tema. Vi deltar också i den nationella kampanjen Digidel 2013 som syftar till att öka antalet digitalt delaktiga i Sverige med 500 000 personer till år 2013. Även EU arbetar för att öka den digitala delaktigheten. ”Get Online Week” är EU:s kampanjvecka för digital delaktighet som infaller 28 februari – 5 mars 2011.

1,5 miljoner svenskar över 12 år använder inte internet och ungefär hälften av befolkningen känner sig inte delaktiga i det nya informationssamhället (Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2010). Att vara digitalt delaktig innebär att man själv känner att man klarar av att använda de digitala tjänster man behöver i sin vardag.

Att Regionbibliotek Halland har valt digital delaktighet som tema för 2011 innebär att vi i aktiviteter och arbete ska väva in frågor och kompetensutveckling kring digital delaktighet. Vi vill också göra en sammanställning av det arbete biblioteken i Halland redan gör på området.

Projekt och aktiviteter under 2011 som ska främja digital delaktighet

Projekt Digital delaktighet (2010-2012): Ett projekt med flera delprojekt som syftar till att öka nyfikenheten och minska trösklarna till att använda digitala bibliotekstjänster. Digitala skyltar, digitala sagor, upptäckarglädje via mobiltelefonen och boktipsfunktion för sociala medier i bibliotekskatalogen är konkreta exempel från delprojekten. (Laholm, Hylte, Varberg och Falkenberg, samt Munkagårdsgymnasiet deltar).

Projektet ”Sociala medier – nåt för alla” (2011): Ett nationellt projekt där ett par halländska bibliotek och studieförbund kommer att delta. Projektet riktar sig till de medborgare som sällan använder de möjligheter de sociala webbtjänsterna erbjuder. Projektet vill inspirera och vägleda användare genom en webbaserad kurs om sociala medier. Planen är att också erbjuda lärarledda kurser hos studieförbunden, samt handledning eller support på deltagande bibliotek. Målet är att öka deltagarnas känsla av digital delaktighet. Samtidigt visar vi vilken kompetens som finns på biblioteken och får möjligheten att nå ovana biblioteksanvändare. Bibliotekens åtagande i projektet innebär att svara på frågor i vanliga informationsdisken eller under särskilt avsatta supporttider, samt att i någon form svara på frågor som kommer från deltagarna i webbkursen (delat ansvar med övriga deltagare nationellt).

Vi planerar också aktiviteter som ska öka användningen av anpassade digitala medier för barn och unga, nedladdning av DAISY mm.

Vad gör ni på ert bibliotek?

Skriv en kommentar här på bloggen och berätta för oss och för bloggens läsare!

Vilka aktiviteter och vilket stöd finns att få på biblioteken när det gäller digitala tjänster, medier och information? Har ni någon form av undervisning, aktiviteter eller support som handlar om att använda datorer, internet eller digitala medier och information? Det kan vara generella introduktioner eller handledning i specifika tjänster, grundutbildning, fortsättning eller prova-på. Det kan gälla informationssökning, hur man använder digitala tjänster, medier eller kanaler för kommunikation och skapande. Både egna arrangemang och sådant som sker i samverkan med andra aktörer.

Kampanjen Digidel

Kampanjen drivs av folkbildningen i bred bemärkelse, det vill säga bibliotek, lärcentra, studieförbund, folkhögskolor. Kampanjen startades den 3 december 2010 med ”Uppropet för digital delaktighet”, som undertecknades av; Folkbildningsförbundet, Sveriges länsbibliotekarier, Talboks-& Punktskriftsbiblioteket, Handisam, Nitus, Svensk biblioteksförening, Hjälpmedelsinstitutet, Kungliga biblioteket, .SE. samt studieförbunden ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Medborgarskolan, Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan. Läs mer på www.digidel.se

/Linda Tillander