Sidverktyg

Daisy och tillgänglighet (3) – Format(er) och Apparat(er)

Till att börja med måste jag hålla med Elisabeth Skog… en konferens med en mjukglassmaskin måste vara en bra konferens!

Lyckades precis komma i tid för att lyssna till:
Markus Gylling från DAISY Consortium som berättade om arbetet med att utveckla det ultimata underlaget för att producera flertalet anpassande medieformat såsom DAISY-talböcker, storstilsböcker, Brailleskrift och E-PUB.

Vad man gör nu är att revidera DAISY-formatet till ett fullt utvecklat XML-format (DAISY 4 – XML) som på sikt skall kunna omvandlas till  ovanstående publiceringstyper på ett mycket enkelt sätt.

Spännande! 

And now to something completely different!
Nuförtiden kan man ju få sina DAISY-talböcker levererade på ett antal olika media. Den gamla (som ju inte är så gammal egentligen) hederliga CD-skivan lever vidare men DAISY-talböcker kan också levereras i minneskort, på USB-minnen och inte minst, tack vare det kommande DAISY-Direktsystemet, som vidareutvecklas i DOLLY-projektet, som Monica Falk beskrev i tidigare inlägg, direkt nedladdning från TPB.  Man skall inte heller glömma att det numera finns möjligheter till strömmande läsning.

Det gäller bara att ha rätt spelare. En spelare som kan anamma de olika databärarna. Ett stort antal sådana visades upp i utställningsdelen på konferensen. Har lämnat vissa kommentarer om de olika spelarna och en länk till produktsidan.

Plextalk PTN2
Utvecklingen av den klassiska Plextalken. Kan Handha skivor, minneskort och USB. Den kan även läsa textfiler via talsyntes. Fungerar som MP3-spelare och har inbyggd högtalare.
Produktinformation
Milestone 212 Easy Bookplayer
Minst! Vägen endast 49 gram. Framför allt för USB men kan även fås med minneskortsläsare. Man lyssnar i hörlurar.
Produktinformation 

Plextalk POCKET PTP1
USB och minneskort. Inspelningsbar. Läser textfiler och funkar även med MP3-formatet. Kan kopplas till externa högtalare i stereo.
Produktinformation 

Classmate
En spelare med bildskärm som förutom att den funkar som DAISY-ljudspelare även fungerar med det fulla DAISY-formatet. Det vill säga, man kan även se texten. Textfiler kan läsas med talsyntes och det finns en inbyggd ordbok där man kan slå upp okända ord.
Produktinformation 

Victor Wave
Som kan spela samtliga CD- och Daisyformat.
Produktinformation

Victor Reader Stream
Kan i sin senaste version även hanterar E-PUB böcker exempelvis från Goole-Books.
Produktinformation 

BookSense T50XT
Som förutom att fungera DAISY-talböcker från minneskort, även läser textfiler med hjälp av talsyntes.
Produktinformation  

I övrigt kan nämnas:

Telex Scholar Plus
En MP3-spelare för skiva som vilken som helst förutom att den har vissa DAISY-funktioner.
Produktinformation 

Dolphin EasyProducer
Programvara som kan omvandla dina word-dokument till DAISY.
Produktinformation 

Listan över spelare och andra hjälpmedel kan göras oändlig. Gå gärna in på leverantörernas hemsidor Exempelvis: http://www.polarprint.se och http://www.iris.se

DAISY i mobilen
Tekniken går obönhörligen framåt! Vad man tror är framtiden är givetvis DAISY i mobilen. Detta tror man skall locka framför allt unga med läshandikapp att läsa mer. Det är coolare att sitta i klassrummet med en Smartphone än med en Plextalk… så är det bara!

Idag finns det ju möjligheter att lyssna på DAISY-talböcker i en del mobiler, men de måste då manuellt föras över via dator/minneskort. Men nya mobiler har större möjligheter!

Därför samarbetar TPB med en firma som heter Storytel AB för att ta fram en flashig plattform, en app, som det så modernt heter,  för nedladdning av talböcker eller för strömmande  lyssning i mobiler och läsplattor. Storytel har redan nu en plattform för vanliga ljudböcker. 

Taltidningsdistribution
TPB har tillsammans med PTS (Post- och Telestyrelsen) och TTN (Taltidnigsnämnden) fått i uppdrag att intensifiera användandet av talsyntes för dagstidningar. Detta för att man skall kunna avskaffa CD/kassett produktion och taltidningsdistribution vi FM-bandet (Adela). Detta hoppas man skall utmynna i en produktion av fler taltidningar, billigare som givetvis framför allt skall kunna nås via internet och avlyssnas med hjälp av vanlig talsyntes. Nedladdningsbar eller strömmande. 

Lite länkar till ytterligare information

Ett antal PowerPoints från konferensen
Markus Gylling om utvecklingen av DAISY-formatet

 En allmän reflektion…
Det känns nästan som att tekniken går för fort framåt. I dessa sammanhang verkar det som att man inte hinner utveckla en produkt eller ett format innan man tycker att den är för gammal… Men å andra sidan gäller det ju inte enbart i dessa sammanhang!

Eller så är det bara jag som inte hänger med… börjar väl bli gammal!

/Pär Andin, Varbergs Bibliotek