Sidverktyg

Daisy och tillgänglighet (2) – projekt som presenterades

Här kommer några korta beskrivningar av projekt som presenterades på Daisykonsortiets konferens i Stockholm den 22-23 november:

Projekt DAISY-kiosken
Örjan Petersson, representerar såväl Göteborgs stadsbibliotek som Region Västra Götaland, föreläste om DAISY-kiosken. Det är fem bibliotek i Västra Götaland som provar Daisy-kiosken. I projektet har 20 talbokslåntagare per bibliotek fått möjlighet att prova Daisy-kiosken i inledningsskedet, totalt 80 personer. Det är personer med dyslexi i åldern 20-64 år.

Örjan delade generöst med sig av bibliotekens erfarenheter under föreläsningen. Man provade t.ex. att ha en gruppvisning av hur nedladdning gick till, men det föll inte så väl ut. Erfarenheten från projektet är att de flesta talbokslåntagare behöver en enskild genomgång på en timme eller mer. Tio talbokslåntagare per bibliotek har erbjudits en ”personlig bibliotekarie” och de andra tio har inte fått det erbjudandet. De personer som fick en personlig bibliotekarie är de som hört av sig mest till biblioteket. Det har inte handlat så mycket om teknikfrågor utan det är huvudsakligen tips på böcker som efterfrågats.

Örjan beskriver hur det går till att använda sig av DAISY-kiosken: I bibliotekens servicedisk finns minneskort preparerade med inloggningsuppgifter där biblioteket står som låntagare. En talbokslåntagare kan låna ett eller flera minneskort på sitt lånekort. Därefter går låntagaren till DAISY-kiosken som är en dator med ett enkelt gränssnitt med tre ikoner på skrivbordet. Man stoppar det preparerade minneskortet i datorn, klickar på ikonen DAISY-kiosken på skrivbordet och hamnar då i TPB:s katalog. Nu kan låntagaren börja ladda ner. En del av DAISY-kioskens användare är storläsare och kan ladda ner 20 talböcker per gång och behöver då flera minneskort.

Erfarenheten i projektet är att DAISY-kiosken passar de personer som saknar djupare datakunskaper och vill ha en introduktion till nedladdning eller som vill låna på det fysiska biblioteket men använda nedladdningstekniken.

DAISY Direkt -nedladdning via webb för talbokslåntagare
På konferensen gavs information om Daisy Direkt av Jesper Klein, TPB och av Örjan Petersson, Region Västra Götaland. Projektdeltagare är regionerna Västra Götaland, Östergötland och Skåne. Talbokslåntagare i de tre regionerna har fått möjlighet att skapa ett personligt användarkonto för nedladdning av talböcker direkt från TPB:s hemsida. Intresset är stort.

Göteborgs stadsbibliotek fick genom sin webbplats snabbt kontakt med många intresserade talbokslåntagare och har nu 100 registrerade Daisy Direkt-användare. På biblioteket får talbokslåntagaren legitimera sig och man går igenom användaravtalet med TPB. Registrering och information om nedladdning tar ca 1-1,5 timme. Erfarenheten från projektet är att det lönar sig för biblioteken att ge grundlig information på minst 1 timme för att behovet av support inte ska bli så stort. Hittills i år har det gjorts 1400 Daisy Direkt nedladdningar.

Daisy Direkt är en tjänst som kommer att erbjudas alla folkbibliotek i landet från 2011.
På Region Västra Götalands hemsida kommer snart information om Daisy Direkt för bibliotekarier. Under våren hoppas vi att TPB kommer till Region Halland och informerar om möjligheterna med Daisy Direkt. TPB planerar en ny webbplats för Daisy Direkt-användare. Webbplatsen beräknas vara klar tidigast i september 2011.

Dolly-Projektet
Jesper Klein informerade också kort om Dolly-projektet som inte kommit så långt ännu då det finns en del tekniska lösningar som måste diskuteras med leverantörer av bibliotekssystem. Dolly-projektet innebär att talbokslåntagare ska kunna ladda ner talböcker direkt från sitt lokala folkbiblioteks webbkatalog via lånekortet.

Konsten att skapa bra webbplatser
Torbjörn Lundgren från Dyslexiförbundet FMLS höll en föreläsning som hette ”Fungerande medier är mer än Daisy – om det arbete FMLS och FUB bedriver kring begriplig information och kommunikation”.
Flera handikappföreningar, med Dyslexiförbundet FMLS och FUB i spetsen, har skapat en gemensam portal som heter Fungerande medier.

Handikappföreningarna menar att man utifrån kunskap och förståelse om människors olika kognitiva förmågor kan designa webbplatser som har en god tillgänglighet och begriplighet för så många som möjligt. Fungerande medier är en webbplats som samlar forskning och erfarenhet i att skapa tillgänglig information och kommunikation via olika medier, t.ex. webbplatser. Portalen vänder sig till alla personer som jobbar med webb, som till exempel bibliotekarier och lärare. Portalen Fungerande medier hittar du på www.fungerandemedier.se eller www.dyslexi.org/fungerande-medier 

Torbjörn Lundgren rekommenderar också personer med intresse för webbplatser att hämta inspiration från Dyslexiförbundet FMLS webbplats  www.dyslexi.org Dyslexiförbundets webbplats är under ständig utveckling i syfte att testa vad som fungerar bra ur ett tillgänglighetsperspektiv. I nuläget är webbplatsen uppbyggd med en spännande struktur. Varje ämne presenteras med olika djup. På första nivån visas en film, på nästa nivå ges lättare information i ämnet, på en tredje nivå kan det finnas en längre artikel och på den djupaste nivån kan det finnas en fullständig utredning eller en avhandling i ämnet.

Monica Falk, Hyltebiblioteken