Sidverktyg

Böcker har alltid kopierats!

En kommentar av Tobias Carlsson till en tidigare postning om e-böcker fick mig att återigen reflektera över tesen: kopiering av böcker är oundvikligt, men det finns pengar att tjäna på att erbjuda tillräckligt bra kringtjänster.

Det första ledet i påståendet är ganska enkelt att leda i bevis: bibeln kopierades förr för hand av munkar. Att skriva av en skyddad bok är för all del en smal sak även idag – att t.ex. hitta 100 personer som hjälper till med att skriva av 8 sidor var av senaste Harry Potter torde inte vara någon konst. Det är dock i regel onödigt eftersom en någorlunda driftig person kan ta bort de flesta kopieringsskydd på egen hand.

Kopiering som man inte har sanktionerat lär alltså rättighetsinnehavare till e-böcker och andra digitala verk alltså få leva med. Den andra delen av tesen är påståendet att det inte är något problem. Det här är lite klurigare att leda i bevis, men exempelvis forskning från KTH visar att fildelningen av musik har gett artisterna kraftigt ökade intäkter. Anledningen är att det som tidigare var varan (inspelad musik) nu blivit gratis och skapar intresse för en ny marknad av bl.a. liveframträdanden och merchandise.

Om bokbranschen gör samma resa som musikbranschen kan det alltså bli frågan om en förskjutning av intäkterna från förlagen till författarna. Med tanke på att utgivning av en egen e-bok kan göras gratis av var och en som är intresserad blir det viktigt för förlagen att släppa fokus på exemplarframställning. Snarare blir det intressant att erbjuda bra kringtjänster. Tobias visar styrkan i att erbjuda smidighet genom att hålla Kindle högre än E-lib trots den senares överlägsna svenska utbud.

/Viktor Sarge
Regionbibliotek Halland