Sidverktyg

Exakt hur samhällsfarliga är bibliotek?

Problematiken kring e-media som tidigare diskuterats bland annat här på bloggen börjar nu få större genomslag i media. Katalysator i skeendet verkar vara folkbibliotekens tveeggade framgångar med e-böcker via E-lib. Tyvärr verkar utgångspunkten i de flesta analyser fortfarande vara den problematiska licensmodellen. Att e-media förändrar hela samhällets informations- och kulturförsörjning genom att flytta fokus från fysiska exemplar som man själv äger (och kan låna ut) till licensierade filer som kontrolleras av upphovsrättsinnehavarna (dvs i de flesta fall förlagen) diskuteras inte lika flitigt.

Biblioteken må vara samhällets mest älskade institution, men den bilden står i stark kontrast till hur vår motpart förlagen uppfattar oss – ”värre än Pirate Bay”.

Bibliotek_ar_farliga

Den här postningen nöjer sig med att bara glänta på locket till en värld av intressanta frågeställningar. I väntan på att tränga djupare in i frågan kommer här två aktuella artiklar:

Sveriges radio – Alla vill ha e-böcker, men vem ska betala?

Svensk bokhandel – Förlagen vill strama åt utlån av e-böcker (bilden)

För att så slutligen förklara den pikanta rubriken: The Pirate Bay fälldes nyligen i Hovrätten med hänvisning bland annat till att tjänsten inte ansågs samhällsnyttig. Det bör i klartext betyda att man ansåg den samhällsfarlig. När då vissa förlag anser att bibliotek är värre än (det förment samhällsfarliga) The Pirate Bay blir det intressant.

/Viktor Sarge
Regionbibliotek Halland