Sidverktyg

KB:s nya uppdrag

LibrisbildJag var på Libris inspirationsdagar den 28 november och lyssnade på en rad intressanta rapporter om framtiden. Det mesta under dagen relaterade på ett eller annat sätt till KB:s nya uppdrag.

Flera punkter (t.ex. om databrunnar) roade kanske främst tekniskt intresserade som mig, men de är i förlängningen kritiska för att skapa bra lösningar för biblioteken. Presentationerna ligger uppe tillsammans med programmet på KB:s webbplats, och skall man ha sett någonting så är det följande från Maria Hedenströms presentation:

Detta vill regeringen att KB ska göra:

  • Utveckla nationella mål och strategier
  • Svara för den samlade biblioteksstatistiken
  • Utveckla kvalitetskriterier och indikatorer för utvärdering
  • Svara för uppföljning av bibliotekslagens praktiska tillämpning
  • Främja bibliografisk utveckling och söksystem
  • Skapa en nationell katalog
  • Arbeta med tillgänglighetsfrågor, upphovsrätt och nationell utveckling
  • Öka tillgängligheten till bibliotekens material via digitalisering

Vi får säkerligen anledning att återkomma till de här ämnena eftersom KB i flera frågor väntar besked senare i höst. För folkbiblioteken är det t.ex. intressant med utvecklingen av en nationell katalog. Förhandlingarna med BTJ pågår fortfarande, men man har redan idag provat att matcha in stora folkbibliotek (som t.ex. Malmö) vilket i praktiken betyder att det redan finns poster i Libris motsvarande de flesta mindre biblioteks samlingar.

/Viktor Sarge
Regionbibliotek Halland