Sidverktyg

Intervju med Gertrud Fahlin, ansvarig för verksamheten vid Vallås bibliotek

Hej Gertrud, 

Jag vet att Vallås bibliotek har genomgått stora förändringar det senaste året, inte minst när det gäller lokalerna. Vad var det som fick er att dra igång detta arbete? 

 2008 firade vi 25-årsjubileum. Hela den föregående skolan inklusive biblioteket brann ned 1981 och den nya byggnaden stod klar i oktober 1983.P1040685  

Vi tyckte att biblioteket varit i stort sett oförändrat sedan dess. Vi tyckte också att det var trångt och inredningen hade kompletterats under åren, ofta i samband med att en ny medietyp introducerats t ex ljudböcker eller pocket. På så sätt blev biblioteket inte genomtänkt i sin helhet. Det hade blivit trångt mellan möblerna och dessutom mellan böckerna. Det hade blivit en väletablerad tradition att ha utställningsskärmar med amatörkonst innanför det stora skyltfönstret. 

Om du ska lyfta fram ett par saker som ni ändrat på, vilka är de viktigaste bitarna som du ser det? 
Biblioteket ser inbjudande ut redan utifrån. Vid ett fönster har barnavdelningen placerats med sina färgglada möbler och böcker. Genom det andra fönstret ser man inbjudande fåtöljer i tidskriftsavdelningen. I stället för utställningsskärmar ser man människor som leker eller läser. Vi eftersträvar att ha så mycket verksamhet som möjligt ute i biblioteket synligt för besökare. Bokfikor och skapande verkstäder t ex. När man kommer in i biblioteket får man snabbt överblick över lokalen, – det finns inga dolda hörn … 

På vad sätt har personalen varit delaktig i omvandlingen av biblioteket? 
Vi har haft gemensamma workshops med hela personalen. Alla har fått komma till tals och berätta vad de tycker att vi ska förändra och hur. Värdefullt med medverkan från regionbiblioteket vid dessa träffar för att föra in andra perspektiv. Alla har sedan kunnat bidra till förändringarna på lite olika sätt. 

 Ni har deltagit i projektet Synliggör biblioteket – Identitet, image och profil tillsammans med tre andra bibliotek i länet. Anser du att Vallås bibliotek har blivit mer synligt för dem som bor i området eller är det för tidigt att dra några slutsatser? 
Redan när vi hade stängt för ommöbleringen syntes förändringarna genom fönstret och människor blev nyfikna. Våra förändringar syntes verkligen. Sedan är det ju så att t ex i samband med valet får ju även traditionella icke-besökare en anledning att komma hit och få upp ögonen för biblioteket. Många besökare har uttryckt sin uppskattning för den nya inredningen. 

Är ni nöjda nu eller har ni fler förändringar på gång?
Vi fick verkligen i gång tankarna på inredning och vi har flera idéer över som vi hoppas att få förverkliga under 2010-11. En tilltalande avdelning för unga t ex.

Har förändringarna lett till att biblioteket blivit mer tillgängligt för människor med funktionsnedsättningar? (Anm: kravet att Enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda senast 2010)
Vi har färre trånga passager än vi hade innan. Vi har haft med tankarna på tillgänglighet i bakhuvudet hela tiden även om vi säkert kan göra ännu mer.
 ………..
Vallås 090528 P1040676 Om Vallås bibliotek: 

Ett integrerat folk- och skolbibliotek i Halmstad beläget 4 km öster om centrum. Stadsdelen har cirka 6 000 invånare. Stor programverksamhet speciellt för vuxna. På biblioteket arbetar Kristin Nilsson, Maria Ledin, Kerstin Markström, Gertrud Fahlin, Marianne Jacobsson, Helena Olsson och Christina West. 

Besök cirka 90 000 per år, utlån cirka 65 000. 

Intervjun utförd av:
Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland