Sidverktyg

Ta del av föreläsningar från IFLA

IFLA handlar egentligen om makt – den sorts makt man får genom tillgång till information och möjligheten att skaffa kunskaper. Bibliotek jobbar för att ge sina användare makt, makt över sitt eget liv och makt att förändra världen.

Temat för årets IFLA-konferens är tillgång till kunskap. Varje morgon samlas alla deltagare i den stora salen som rymmer alla 3000 deltagare för att höra speciellt inbjudna talare från Sverige; Jan Eliasson, Henning Mankell och Hans Rosling har gett sitt perspektiv på frågan om tillgång till kunskap. Imorse talade Sture Allén om Nobels litteraturpris.

För att leva upp till konferensens tema kan nu alla få tillgång till dessa tal, de finns inspelade på film och ligger fritt tillgängliga på internet, via Svensk biblioteksförenings Vimeo-sida.

SAM_2305

Två sessioner gjorde starkt intryck på mig igår. Öppningstalaren Hans Rosling gjorde sitt för att konferensens deltagare ska få en samtida bild av läget i världen. Han inledde med att berätta att svenska högskolestudenter har en förförståelse om omvärlden som den såg ut 1950! Efter hans föreläsning konstaterade jag att det gäller mig också. I fortsättningen kommer jag regelbundet att besöka Hans webbplats www.gapminder.org för att ta mig ur okunskapens mörker.

PÅ eftermiddagen besökte jag FAIFE:s seminarium, där Ismail Serageldin från biblioteket i Alexandria berättade om hur världens statsmakter genom historien försökt behålla makt och kontroll genom att styra tillgången till information och kunskap. När tryckkonsten slog igenom infördes licenser för tryckare och upphovsrättslagar. Med internets globala spridning finns andra metoder; filtrering, spärrade domäner, anti-terorrist-lagar, FRA-lagen i Sverige och så vidare.

FAIFE:s ordförande Kai Ekholm uppmande bibliotekarier världen över att agera för att motverka såväl moderna former av censur som mer klassiska varianter. Visste ni t ex att i Myanmar finns inte fritt internet, bara ett statligt intranät – och den som försöker använda ett eget modem för att nå internet kan få 15 års fängelse!

Ismail Serageldin yttryckte det väl: man kan inte bekämpa idéer med vapen, man måste bekämpa idéer med andra idéer!

Erland Koldin Nielsen från KB i Danmark berättade den mycket interssanta historien om hur biblioteket agerade i kontroversen kring Mohammed-karikatyrerna. Ett bra exempel på att även bibliotek i en demokrati måste ta risker och agera för yttrandefriheten och motverka censur.

Theo Bothma uppmade oss alla att ta del av IFLA World Report 2010 – och lägga till våra egna kommentarer för att göra bilden fylligare.

Dessutom: du vet väl att du kan läsa papers från IFLA-konferensen, du hittar dem i programmet: http://www.ifla.org/en/conferences-sessions/216

/Linda Tillander, Regionbibliotek Halland