Sidverktyg

Från satellitkonferensen ”Building strong communities”, Malmö 7-10 augusti

Underrubrik: "Unleashing the potential of public libraries to build community capacity, engagement and identity"

Frågan är om inte den satellitkonferens till IFLA som just hållits i Malmö tar priset som "conference of the year". Konferensen lockade ca 120 deltagare från länder såväl inom som utom Europa och vi som hade möjlighet att vara med bjöds på ett fullmatat program med många talare från olika delar av världen. Till saken hör att den sociala delen av konferensen var i särklass och det gavs således rikliga tillfällen att träffas. Det bjöds också på högklassig musikunderhållning av skilda slag, från klezmer till valda operastycken.

Vi hann se stadsbiblioteket, högskolebiblioteket, operan, rådhuset och kallbadhuset Ribbersborg samt ett urval bibliotek i Skåne under 2,5 intensiva dagar.

Konferensen omfattade ett tjugotal programpunkter på teman som Places,
Product development, Promotion, Participation och Politics. Vi kunde
lyssna till talare från Sverige, Danmark, Estland, Holland, Canada,
USA, Bangladesh och sist men inte minst, Finland som hade ett eget block
under rubriken Politics.

Key note speakers var Bert Mulder, Professor of information, technology and society vid universitetet i Haag och Sari Feldman, chef för Cuyahoga County Library i Ohio. Bert Mulder jämförde biblioteken med samhället i stort under rubriken "Modern library in the heart of a vital society". Bert ställde frågan -Do I give myself time for experiments? You can't move into a new area making the same thing, poängterade han. Bert ville också uppmuntra oss till att ta oss tid till att reflektera över vad ett bibliotek är vilket kan vara svårt när man själv är inne i systemet: Rethinking the library requires a new quality of reflection, hävdade han.

Sari Feldman gav oss en överblick över situationen för folkbiblioteken i USA idag. Den ekonomiska krisen har slagit hårt och många bibliotek har tvingats skära ner på öppettider och personal. Cuyahoga är ett stort bibliotekssystem och man rankas bland de fem bästa i USA vilket Sari med rätta var stolt över. Man har en flytande mediesamling och har även slutit avtal med 88 collegebibliotek om mediautbyte. Det går dagliga transporter mellan alla bibliotek i systemet. Hon hann även med en kort jämförelse mellan bibliotek i USA och i Kina.

De olika föredragen kommer att finnas tillgängliga på IFLA's hemsida efter att huvudkonferensen i Göteborg är avklarad.

Tack till arrangörerna för en mycket lyckad konferens! Jag avslutar med en tänkvärd slogan som biblioteket i Jacksonville, Florida, använder:
"Start here. Go anywhere"

/Eiler Jansson, Regionbibliotek Halland