Sidverktyg

Skall vår framtida målsättning vara att minimera lånen?

Just nu pågår det en diskussion bland mina kollegor ute i landet om eländet med för många lån – jo du läste rätt. Fejklån kallar man det till och med. Någon har nämligen börjat låna rubbet efter att ha gjort en tämligen banal upptäckt – att tillgången till vissa av våra elektroniska resurser bara skyddas av lånekortsnumret. Succé kan man tycka, men nej. Upprördheten har sin grund i att man lånar med fejkade lånekortsnummer, men det är ett skenbart problem. Det verkliga problemet är att vi har tvingats bli vår egen fiende. Låt mig förklara.

Tidigare jobbade vi för att maximera användandet av en begränsad resurs – fysiska kopior av verk som vi köpte och därmed ägde. Av kulturpolitiska skäl betalade vi också en symbolisk summa för vissa av de lån vi förmedlade.

Digitalt material är till sin natur en oändlig resurs, men här backar sig våra leverantörer in i framtiden med oss i koppel. Vi köper nämligen inte längre materialet utan hyr det – buntvis i paketlösningar. Vi tvingas dessutom upprätthålla en konstgjord bristsituation med digitala ”lån”. Slutligen förväntas vi betala ganska betydande summor för varje ”lån” ur det paket vi hyr. Numera blir det alltså dyrare ju fler som lånar.

Accepterar vi det här accepterar vi också att vår framtida målsättning blir att låna ut så lite som möjligt. Då går vi från att vilja maximera utnyttjandet av en begränsad resurs till att vilja minimera användandet av en i grunden obegränsad resurs. Dubbelfel alltså. Skulle e-böcker få genomslag på bred front kan det bli en reglerätt katastrof för biblioteken.

Som jag ser det är problemet att bokbranschen upprepar musikindustrins misstag. Det bekymrar uppenbarligen inte den/de kreativa person/er som ”fejklånar”, men för biblioteken som måste hålla sig på rätt sida om lagen är det problematiskt. Vad finns då att göra? Material med fria licenser är kanske en pusselbit och en strategi för vilken roll biblioteken skall ha i en överflödsekonomi en annan. Ändå är det knappast hela svaret. Vad tror du?

/Viktor Sarge
Regionbibliotek Halland

ps) Det finns såklart elektroniskt material på biblioteken med andra licensmodeller som har sina helt egna problem. För att det inte skall bli för långrandigt får vi återkomma till dessa.