Sidverktyg

När futurum blivit presens – kort om teknisk samordningsutredning

Samordningsutredning Under 2008/2009 arbetade jag bland annat med en utredning kring teknisk samordning som i första hand riktade sig till länets bibliotekschefer. När framtiden nu kommit lite närmare och flera av de frågor jag identifierade har börjat röra på sig kan det vara intressant för fler att läsa hur tankegångarna gick. Därför släpper vi nu texten publikt efter en professionell genomgång av layouten. Nulägesbeskrivningarna är naturligtvis daterade, men t.ex. delarna "Analys" och "rekommendationer" ger en del svar på varför vi idag driver de frågor och projekt som vi gör.

/Viktor Sarge
Utvecklingsledare – Digitala biblioteksmiljöer
Region Halland