Sidverktyg

Bibliotekarier är som tryffelsvin

– men hur synliggör vi godsakerna?

Hur förmedlar och tillgängliggör vi bibliotekens böcker och andra medier? Denna fråga stod i fokus när ca 50 biblioteksmänniskor från Halland och några Skånekommuner samlades på Hotell Halland i Kungsbacka den 31 mars. Dagen arrangerades av Regionbibliotek Halland.

Studiedagen inleddes med ett panelsamtal med tre bibliotekarier i Halland som deltagit i MUSA- respektive MVG-kurserna för något år sedan. Samtalet leddes av Eiler Jansson från regionbiblioteket. Efter några inledande frågor fick var och en berätta om en arbetsmetod man prövat och där man haft nytta av kursen. Amira Sofie Sandin från Halmstad berättade om sitt arbete med digitala sagor på Andersbergs bibliotek. Marianne Castellano, Varberg, talade om hur hon och hennes arbetskamrater har arbetat med genre-indelning och hylluppställning på Tvååkers bibliotek.  Elisabeth Skog redogjorde för sitt arbete med läsecirklar på Halmstads stadsbibliotek. Publiken deltog också med sina erfarenheter av dessa och liknande arbetsmetoder.

Nästa punkt var Läsning som begrepp och upplevelse.  Mats Dolatkhah, som forskar om läsning vid Bibliotekshögskolan i Borås, beskrev hur läsning kan vara ett problem i förmedlingssammanhang. Mats uppmanade publiken att man låter läsbegreppet få en central plats i litteraturförmedlingen och att man utvecklar kompetensen om läsning och litterära samtal.

MagnusJansson Efter lunch berättade Magnus Jansson som är lektor vid Mälardalens högskola, om hur han har arbetat med litterära samtal som arbetsmetod. Som inledning berättade han om sitt äventyr på Västerås stadsbibliotek för att få fatt i en bok om tryffel! Magnus talade bland annat om det motstånd som texter ofta ger upphov till. Ofta utlovas att ”nya världar öppnar sig om du bara läser”. Tvärtom är det ofta svårt att väcka läslust hos någon annan menar Magnus. Att samtala om litteratur och läsupplevelser kan dock vara ett bra sätt att berika och fördjupa den egna läsningen.

Läs Jenny Englanders anteckningar från föreläsningarna >>

Dagens sista programpunkt hade rubriken Mellan elit och publik. Anette Eliasson vid  regionbiblioteket utgick från Jofrid Karner Smidt och hennes forskning kring bibliotekariers läsning och vad det innebär att stå mitt emellan författaren och läsaren. Bibliotekarier läser i regel ”med användarens ögon”, det är därför vi är så goda tryffelsvin menar Anette.

Just liknelsen att bibliotekarier är som tryffelsvin som letar upp godsaker och lyfter fram dem i ljuset ledde till en viss diskussion mellan föredragshållarna och man var inte överens om detta var en bra liknelse eller ej. Åse Kristine Tveit, som myntat uttrycket, skriver i boken Innganger – om lesing og litteraturformidling (s. 24): ”Formidleren er […] den som peker på litteratur som allerede finnes, slik at leseren kan oppdage den. Et ganske treffende bilde av denne formidlerrollen er tröffelsvinet. Vi snakker her om dresserte og svaert kostbare svin som er trent til å snuse opp tröflene; ikke for å spise dem selv, men for at ’oppdragsgiveren’ skal finne dem”.

/Eiler Jansson