Sidverktyg

Björn tillbaka i Halland!

Björn Lind 150x200 Bildningskonsulent Björn Lind är tillbaka på Hallands bildningsförbund efter ett halvår i Riksdagen. Björn ersatte riksdagsledamot Magdalena Streiffert i socialförsäkringsutskottet och arbetade huvudsakligen med sjukförsäkrings- och migrationsfrågor. – Det är roligt att vara tillbaka i det vardagliga arbetet i länet och jag ser fram emot att utveckla samarbetet mellan biblioteken, studieförbunden och folkhögskolorna, säger Björn när jag träffar honom i ett möte kring det nationella projektet IKT-lyftet.

Projektet handlar om hur vi kan arbeta med att öka människors digitala delaktighet. Ungefär 1,7 miljoner av Sveriges befolkning använder inte internet och det blir ett problem i takt med att människor i allt högre grad förväntas ta del av information som myndigheter och andra organisationer tillgängliggör via nätet. Stiftelsen .se arrangerar en konferens på detta tema den 24 mars i Stockholm. Den 28 april följs konferensen upp med ett webbseminarium som sänds från Stockholm, med deltagare på olika platser i landet, däribland Halland. Folkbildningen och biblioteken är aktörer som arbetat aktivt med frågan och gör stora insatser för att minska den digitala klyftan.

Download Webbseminarium 100428 inbjudan

– Biblioteken är till nytta för hela samhället och därmed ett gemensamt ansvar. Det helhetsperspektivet gör att biblioteken lokalt ofta får i uppdrag att vara offentliga mötesplatser utöver att bara låna ut böcker. Biblioteken verkar folkbildande genom att vara mötesplatser för samtal om viktiga samhällsfrågor, genom utställningar och andra arrangemang, säger Björn om bibliotekens roll i samhället.

Vi hälsar Björn välkommen tillbaka till Halland och Biblioteksrådet!

/Anette Eliasson