Sidverktyg

Campusbiblioteket i Varberg

Campusbiblioteket Varberg, personal Campusbiblioteket drivs i samarbete mellan kommunen och Campus Varberg som en resurs för alla studenter i Varbergs kommun sedan 2003. Biblioteket fick nya fina lokaler i april 2008, allra närmast vattnet i Varbergs hamn. Veronica Aasheim-Kvist och Lennart Erling arbetar i biblioteket tillsammans med två vikarier.

Utbildningarna på Campus Varberg anordnas i samarbete med näringsliv och flera högskolor i Västsverige. Där finns hela högskoleprogram, fristående kurser, KY-utbildningar med mera. Undervisningen hålls på Campus och där finns också allt studenterna behöver, som bibliotek, studieplatser och studentföreningar. Idag finns 1500 studenter och på biblioteket har verksamheten ökat markant, bland annat hade de 150 % fler utlån under 2008, jämfört med 2004.

Biblioteket satsar på att ha litteratur som passar just de utbildningar som finns på Campus, till exempel inom vård och pedagogik. Detta uppskattas också av yrkesverksamma från kommunen som gärna kommer för att låna litteratur. Biblioteket marknadsför till exempel den pedagogiska litteraturen på den kommunala skolans intranät, för att nå ut till fler.

Campusbiblioteket VarbergVeronica och Lennart har olika arbetsgivare och varsin chef, verksamheten styrs av ett samverkansavtal mellan Varbergs kommun och Högskolebiblioteket i Halmstad. I avtalet står att eventuella konflikter ska lösas mellan cheferna, för att undvika problem på arbetsplatsen. Men vi kommer bra överens, säger Lennart och Veronica, och även om vi ibland har olika åsikter trivs vi ihop och våra kompetenser kompletterar varandra.

Biblioteksarbetet innebär mycket handledning för studenter om databaser och informationssökning. Både Lennart och Veronica håller dessutom användarundervisning i lektionsform för studenterna. Undervisningen syftar till att presentera vad biblioteket kan erbjuda, det är det individuella referenssamtalet och handledningen som är det viktigaste, förklarar Veronica. Vi har kommit överens med Lärarprogrammet att vi alltid ska ha en workshop i datasal i anslutning till varje undervisningstillfälle om bibliotekets resurser, för att studenterna verkligen ska få använda kunskaperna direkt, fortsätter hon.

Vad är det bästa med att arbeta på campusbiblioteket? Det ärCampusbiblioteket Varberg, användare idealt, tycker Lennart, det är så litet att vi kan ha total överblick och eftersom vi inte är specialiserade på vissa uppgifter får vi göra allt. Jag får kontakt med studenterna och blir involverad i deras studier, man känner att man gör en insats, förklarar han. Veronica instämmer och säger att arbetet är stimulerande eftersom det handlar om viktiga saker för studenterna. Jämfört med att arbeta på folkbibliotek har vi mer specificerat vilken som är vår målgrupp, berättar hon och fortsätter: Arbetet kräver att man håller sig i framkant och hänger med när det gäller informationssökning, teknik med mera. Man måste vara en bra pedagog och kunna kombinera undervisning och handledning. Man har ju aldrig tråkigt direkt, skrattar Veronica, vi har intensiva perioder och det är bara i maj till juli som det är lite lugnt och det går att hämta andan, gallra och sådant.
 
/Linda Tillander